Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018

Kazalo

2884. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva, znanosti in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, stran 8999.

  
Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17) in za izvajanje 2. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18) izdaja ministrica za izobraževanje, znanost in šport
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva, znanosti in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov 
1. člen 
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva, znanosti in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 77/17 in 39/18) se v prilogi, v razpredelnici:
– »Tip osebe javnega prava: višja strokovna šola – organizacijska enota, Razpon plačnega razreda: 46–50« doda naslednji proračunski uporabnik in njegova uvrstitev v plačni razred:
»
ŠIFRA PU
NAZIV PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA
ŠIFRA DM
IME DELOVNEGA MESTA
PLAČNI RAZRED
69825
Biotehniški center Naklo
B017307
Ravnatelj VSŠOE
50
«; 
– »Tip osebe javnega prava: šolski center, Razpon plačnega razreda: 52–55« doda naslednji proračunski uporabnik in njegova uvrstitev v plačni razred:
»
ŠIFRA PU
NAZIV PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA
ŠIFRA DM
IME DELOVNEGA MESTA
PLAČNI RAZRED
69825
Biotehniški center Naklo
B017310
Direktor
55
«; 
– »Tip osebe javnega prava: šolski center, Razpon plačnega razreda: 48–53« črta naslednji proračunski uporabnik in njegova uvrstitev v plačni razred:
»
ŠIFRA PU
NAZIV PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA
ŠIFRA DM
IME DELOVNEGA MESTA
PLAČNI RAZRED
69825
Biotehniški center Naklo, Višja strokovna šola 
B017312
Ravnatelj-Direktor
53
«; 
– »Tip osebe javnega prava: srednja šola – organizacijska enota, Razpon plačnega razreda: 46–50« črtajo naslednji proračunski uporabniki in njihove uvrstitve v plačne razrede:
»
ŠIFRA PU
NAZIV PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA
ŠIFRA DM
IME DELOVNEGA MESTA
PLAČNI RAZRED
70564
Šolski center Velenje, Šola za rudarstvo in varstvo okolja
B017314
Ravnatelj SŠOE
46
70564
Šolski center Velenje, Strojna šola
B017314
Ravnatelj SŠOE
48
« 
in doda naslednji proračunski uporabnik in njegova uvrstitev v plačni razred:
»
ŠIFRA PU
NAZIV PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA
ŠIFRA DM
IME DELOVNEGA MESTA
PLAČNI RAZRED
70564
Šolski center Velenje, Šola za strojništvo, geotehniko in okolje
B017314
Ravnatelj SŠOE
49
«. 
2. člen 
Sprememba uvrstitev delovnih mest v plačne razrede iz prejšnjega člena se pri posameznem proračunskem uporabniku izvede z začetkom učinkovanja akta o ustanovitvi javnega zavoda, s katerim je posamezno delovno mesto oblikovano ali ukinjeno.
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-45/208
Ljubljana, dne 24. avgusta 2018
EVA 2018-3330-0041
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost