Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2018 z dne 24. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2018 z dne 24. 8. 2018

Kazalo

2875. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja, stran 8977.

  
Na podlagi četrtega odstavka 78. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K) ter drugega odstavka 71. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) je Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 10. redni seji 11. julija 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja 
1. člen 
V Pravilniku o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 104/13, 8/15 in 1/16) se v četrtem odstavku 2. člena besedilo »Pravilniku o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 37/11 in 57/11 – popr.)« nadomesti z besedilom »pravilniku, ki določa obrazce prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti«.
2. člen 
V 3. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Listine od 2. do 11. in od 13. do 17. točke drugega odstavka prejšnjega člena so prednatisnjene ali v elektronski obliki.Prednatisnjene listine vsebujejo podatek o izdajatelju in založniku, oznako listine in opombo »Ponatis prepovedan«.«.
Peti odstavek se črta.
3. člen 
V Prilogi se obrazec PRIJAVA-ODJAVA zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (Obr. M12) ter listine Napotnica (Obr. NAP), Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela (Obr. BOL), Delovni nalog (Obr. DN) in Delovni nalog za fizioterapijo (Obr. DN FT) nadomestijo z novim obrazcem in listinami, ki so v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
4. člen 
Do 31. decembra 2018 se lahko uporabljajo:
– listine iz 2. in 4. do 16. točke drugega odstavka 2. člena pravilnika, ki so bile določene s Pravilnikom o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 129/04, 132/04, 21/05, 34/05, 98/06, 138/06, 30/08, 126/08 in 94/10);
– obrazec PRIJAVA-ODJAVA zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (Obr. M12) ter listine Napotnica (Obr. NAP), Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela (Obr. BOL) in Delovni nalog za fizioterapijo (Obr. DN FT), ki so bili določeni s Pravilnikom o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 104/13);
– listina Delovni nalog (Obr. DN), ki je bila določena s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 1/16).
5. člen 
Novi obrazec PRIJAVA-ODJAVA zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (Obr. M12) ter listine Napotnica (Obr. NAP), Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela (Obr. BOL), Delovni nalog (Obr. DN) in Delovni nalog za fizioterapijo (Obr. DN FT) se začnejo uporabljati 1. oktobra 2018.
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9001-10/2018-DI/8
Ljubljana, dne 11. julija 2018
EVA 2018-2711-0050
Predsednica Upravnega odbora 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
Tatjana Čerin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti