Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2018 z dne 24. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2018 z dne 24. 8. 2018

Kazalo

2847. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Mozirje, stran 8929.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mozirje na 21. redni seji dne 31. 7. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Mozirje 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Mozirje (Uradni list RS, št. 24/06, 61/06, 137/06, 31/07, 109/07 in 51/09) se doda novo poglavje X. in spremeni besedilo 40. člena odloka tako, da se glasi:
»X. PRENEHANJE DELOVANJA ZAVODA 
40. člen 
Zavod lahko preneha iz razlogov, določenih v zakonu ali na podlagi sklepa ustanoviteljice.
Zavod lahko preneha po skrajšanem postopku brez likvidacije na podlagi sklepa ustanoviteljice o prenehanju zavoda po skrajšanem postopku brez likvidacije in izjave ustanoviteljice, da ima zavod poplačane vse obveznosti, urejena vsa razmerja z delavci in da ustanoviteljica prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti zavoda, na kateri mora biti podpis župana kot zakonitega zastopnika ustanoviteljice notarsko overjen.
V primeru prenehanja zavoda preidejo vsa sredstva in inventar zavoda v last ustanoviteljice.«
2. člen 
Dosedanje poglavje X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE postane poglavje XI.
Dosedanja 40. člen in 41. člen se preštevilčita in postaneta 41. člen in 42. člen.
3. člen 
Vse ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.
4. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-004/2018
Mozirje, dne 31. julija 2018
Župan 
Občine Mozirje 
Ivan Suhoveršnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti