Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2018 z dne 3. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2018 z dne 3. 8. 2018

Kazalo

2756. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Šmarje pri Jelšah, stran 8670.

  
Na podlagi 110. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) in 59. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17)
R A Z P I S U J E M 
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Šmarje pri Jelšah 
1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Dol - Spodnje Mestinje, Lemberg, Mestinje, Kristan Vrh, Sladka Gora, Šentvid pri Grobelnem, Šmarje pri Jelšah, Tinsko, Sveti Štefan in Zibika se opravijo v nedeljo, 18. novembra 2018.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 3. september 2018.
3. Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija.
Št. 040-0001/2018
Šmarje pri Jelšah, dne 26. julija 2018
 
Župan 
Občine Šmarje pri Jelšah 
Stanislav Šket l.r.