Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2018 z dne 3. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2018 z dne 3. 8. 2018

Kazalo

2743. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogaška Slatina, stran 8658.

  
Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 32. redni seji dne 28. 3. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogaška Slatina 
1. člen 
S tem odlokom se spremeni Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 86/12), v nadaljevanju: Odlok.
2. člen 
4. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek 
odseka
Potek
Konec odseka
Dolžina [m]
Preostala dolžina v sosednji občini [m]
1.
317010
317011
C R1 219
Škrbnik
C 406270
616
1.731 Podčetrtek
2.
317030
317031
C R1 219
Nezbiše-Kamence
C 356130
2.130
2.159 Podčetrtek
3.
356010
356011
C G2 107
Obvoznica-Rog.Slatina I
O 356011
1.144
 
4.
356010
356012
O 356011
Obvoznica-Rog.Slatina II
C R3 685
617
 
5.
356020
356021
C G2 107
Rog. Slatina-Podplat
C R1 219
4.376
 
6.
356030
356031
C R1 219
Brezje-Kostrivnica
C 356020
3.938
 
7.
356040
356041
C R1 219
Sv.Rozalija-Sp.Gabernik
C 356030
905
 
8.
356050
356051
C 356030
Kostrivnica-PD na Boču
C 440420
4.277
 
9.
356060
356061
C 356010
Rog. Slatina-obvoznica
C G2 107
919
 
10.
356060
356062
C G2 107
Obvoznica-Boč
O 856641
5.647
 
11.
356070
356071
C R3 685
R. Slatina-Brezovec I
O 356071
236
 
12.
356070
356072
O 356071
R. Slatina-Brezovec II
C G2 107
3.268
 
13.
356080
356081
C G2 107
Tuncovec-Tržišče
C 356070
1.603
 
14.
356090
356091
C G2 107
Tuncovec-Strmec
C 356110
2.703
 
15.
356100
356101
C 356110
Strmec-Ravnocerje
Z GC
4.290
 
16.
356110
356111
C R3 685
R. Slatina-Cerovec I
O 356111
252
 
17.
356110
356112
O 356111
R. Slatina-Cerovec II
O 356112
923
 
18.
356110
356113
O 356112
R. Slatina-Cerovec III
C G2 107
882
 
19.
356110
356114
C G2 107
Cerovec-Strmec
C R2 432
5.516
620 Rogatec
20.
356120
356121
C R3 685
Rog. Slatina-Sodna vas
C R1 219
3.892
4.661 Podčetrtek
21.
356130
356131
C R3 685
Rog. Slatina-R1 219
C R1 219
4.181
3.091 Podčetrtek
22.
356140
356141
C 356130
R. Slatina-Kristan vrh
C 356150
3.291
1.431 Šmarje pri Jelšah
23.
356150
356151
C G2 107
Podplat-Kristan vrh
C R1 219
2.038
897 Šmarje pri Jelšah
24.
356170
356171
C R3 685
Tekačevo-Brestovec
C 356130
4.289
 
25.
356190
356191
C 356140
Kristan vrh-Topole
C 356170
1.598
 
26.
356200
356201
C 356090
Žabnik-Rogatec
C R2 432
1.249
1.563 Rogatec
27.
356210
356211
C G2 107
Irje-Cerovec
C 356110
2.539
 
28.
356220
356221
C R3 685
PC Sonce-Imence
C 356230
1.139
 
29.
356230
356231
C R3 685
Rog. Slatina-Topole
C 356170
1.833
 
30.
356240
356241
C R3 685
Rjavica-Takalce
C 356070
2.241
 
31.
356240
356242
C 356240
Rjavica-povezava LC
C 356070
1.261
 
32.
406260
406261
C R1 219
Meja-Sotensko
C 356150
373
1.600 Šmarje pri Jelšah
33.
406270
406271
C R1 219
Hajnsko-Plat
C 356140
1.705
792 Šmarje pri Jelšah
34.
440420
440421
C R1 219
Poljčane-Boč
C 356050
1.135
3.592 Poljčane
Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Rogaška Slatina znaša 77.006 m (77,006 km).«
3. člen 
5. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»a) Lokalne zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (LZ) v mestu Rogaška Slatina in drugih naseljih občine so:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek 
odseka
Potek
Konec odseka
Dolžina 
[m]
Preostala dolžina v sosednji občini [m]
1.
356320
356321
C 356110
Rog. Slatina-Sp. Sečovo
C G2 107
1.787
 
2.
356320
356322
O 356321
Sp. Sečovo-Tuncovec
C 356080
322
 
3.
356330
356331
C R3 685
R3 685-Žib.-Prvomajska
C 356010
664
 
4.
356340
356341
C 356110
Bellevue-Stritarjeva
O 356342
2.030
 
5.
356340
356342
C 356110
Stritarjeva-obvoznica
C G2 107
915
 
6.
356370
356371
C 356230
Vid Ivan.-Brestovška
C R3 685
724
 
7.
356370
356372
C 356370
Prečnica Glasbena šola
C R3 685
121
 
8.
356400
356401
C R3 685
Linhartova-Vegova
C 356010
1.475
 
Skupna dolžina lokalnih zbirnih mestnih in zbirnih krajevnih cest (LZ) v Občini Rogaška Slatina znaša 8.038 m (8,038 km).
b) Lokalne mestne in krajevne ceste (LK) v mestu Rogaška Slatina in drugih naseljih občine so:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek 
odseka
Potek
Konec odseka
Dolžina [m]
Preostala dolžina v sosednji občini [m]
1.
356350
356352
C 356010
Šlandrova ul.
C 356010
869
 
2.
356510
356511
C 356230
Aškerčeva ul.
C 356370
357
 
3.
356520
356521
C R3 685
Lovska ul.-Prešernova
C R3 685
882
 
4.
356520
356522
O 356521
Prešernova ul.
O 356521
228
 
5.
356530
356531
C R3 685
Kozjanski odred-bloki
Z HŠ 23
310
 
6.
356530
356532
C R3 685
Kozjanski odred-šola
O 356531
207
 
7.
356600
356601
C 356330
Ul. Žibernik
C 356400
597
 
8.
356610
356611
C 356320
Cvetlični hrib
C 356320
623
 
Skupna dolžina lokalnih mestnih in krajevnih cest (LK) v Občini Rogaška Slatina znaša 4.073 m (4,073 km).«
4. člen 
6. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Javne poti (JP) v mestu Rogaška Slatina, v naseljih občine in med naselji so:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek 
odseka
Potek
Konec odseka
Dolžina 
[m]
Preostala dolžina v sosednji občini [m]
1.
856020
856021
C 356370
Cankarjeva ul. 27
Z HŠ 27
229
 
2.
856030
856031
C R3 685
Gozdna ul. 22
Z HŠ 22
332
 
3.
856030
856032
C 356350
Tuš-Zdravstveni dom
Z Zdr. dom
292
 
4.
856040
856041
C 856150
Ivanov hrib
C 356320
698
 
5.
856050
856051
C R3 685
Izletniška ul. 18
Z HŠ 18
849
 
6.
856050
856052
O 856051
III. OŠ
Z šola
96
 
7.
856060
856061
C 356070
Kajuhova ul. 11
Z HŠ 11
244
 
8.
856060
856062
C 356070
Sajko-Jeršečič
Z HŠ 1
123
 
9.
856070
856071
C 356070
Kidričeva ul. 63
Z HŠ 63
82
 
10.
856080
856081
C 356130
Knežec
Z HŠ 1
389
 
11.
856090
856091
C 356070
Kot 14
Z HŠ 14
220
 
12.
856090
856092
O 856091
Kot 11
Z HŠ 11
111
 
13.
856100
856101
C 356070
Krpanova ul. 12
Z HŠ 12
274
 
14.
856110
856111
C 356070
Kvedrova ul. 8
Z HŠ 8
86
 
15.
856110
856113
C 356070
Ul. Na livadi 12
Z HŠ 12
322
 
16.
856120
856121
C 356070
Lastine 15
Z HŠ 15
768
 
17.
856120
856122
O 856121
Lastine 5a
Z HŠ 5a
255
 
18.
856120
856123
O 856121
Lastine 2e
Z HŠ 2e
198
 
19.
856130
856131
C 356370
Levstikova ul. 23
Z HŠ 23
407
 
20.
856130
856132
O 856131
Ul. XIV. divizije 64a
Z HŠ 64a
143
 
21.
856140
856141
C 356110
Ločen dol
Z HŠ 6
193
 
22.
856150
856151
C 356320
Cvetlični hrib
Z HŠ 38
841
 
23.
856150
856152
O 856151
Cvetlični hrib-Sečovo
C 857340
591
 
24.
856150
856153
O 856152
Spodnje Sečovo 61
Z HŠ 61
175
 
25.
856160
856161
C R3 685
Mladinska ul. 7
Z HŠ 7
267
 
26.
856170
856171
C 356070
Na livadi-Sp. Sečovo
C 356320
874
 
27.
856170
856172
O 856171
Odcep Možina
Z HŠ 17
174
 
28.
856170
856173
C 356070
Odcep Cvetko
Z HŠ 24
143
 
29.
856170
856174
O 856171
Odcep Polajžer
Z HŠ 11
141
 
30.
856180
856181
C 356320
Janina
Z HŠ 7
474
 
31.
856190
856191
C 356070
Sončna ul. 10
Z HŠ 10
212
 
32.
856190
856192
O 856191
Sončna ul. 15
Z HŠ 15
130
 
33.
856200
856201
C 356010
Spodnja c.
C 356330
146
 
34.
856200
856202
C 356600
Ul. Ob progi 14
Z HŠ 14
293
 
35.
856200
856203
C 356600
Slomškova ul. 8
Z HŠ 8
204
 
36.
856200
856204
O 856203
Plečnikova ul. 16
Z HŠ 16
240
 
37.
856200
856205
O 856204
Ul. Ele Peroci 5
Z HŠ 5
106
 
38.
856200
856206
C 356400
Ul. Zrinjskega 13
Z HŠ 13
171
 
39.
856200
856207
O 856209
Na trati I
Z HŠ 3
138
 
40.
856200
856208
C R3 685
Na trati II
Z HŠ 1
74
 
41.
856200
856209
C R3 685
Gubčeva ul. 20
Z HŠ 20
342
 
42.
856210
856211
C 356230
Strma ul. 16
Z HŠ 16
277
 
43.
856220
856221
C R3 685
Tavčarjeva ul. 7
Z HŠ 7
186
 
44.
856230
856231
C 356070
Ul. talcev 7
Z HŠ 7
263
 
45.
856240
856241
C R3 685
Ul. Kozara 4
Z HŠ 4
156
 
46.
856260
856261
C 356370
Zlatorogova ul. 7
Z HŠ 7
112
 
47.
856270
856271
C R3 685
Zdraviliški trg
Z HŠ 1
155
 
48.
856280
856281
C 856030
Župančičeva ul. 8
Z HŠ 8
186
 
49.
856350
856351
C 356020
Zagaj-Čebular
Z HŠ 7
567
 
50.
856350
856352
O 856351
Zagaj-Plavčak
Z HŠ 4b
96
 
51.
856360
856361
C 356020
Zagaj-Gobec
Z HŠ 31
875
 
52.
856360
856362
O 856361
Zagaj-Čača vas
O 856381
844
 
53.
856370
856371
C 356020
Zagaj-Prah
Z HŠ 39b
294
 
54.
856380
856381
C 356020
Čača vas-Klančnik
Z HŠ 58
971
 
55.
856390
856391
C 356020
Čača vas-Justin
Z HŠ 39a
84
 
56.
856400
856401
C 356020
Čača vas-Murko
Z HŠ 6
761
 
57.
856400
856402
O 856401
Čača vas-Mesiček
Z HŠ 47
338
 
58.
856410
856411
C 356020
Čača vas-Čebular
Z HŠ 23
690
 
59.
856420
856421
C 356020
Kostrivnica-pokopališče
Z pokop.
349
 
60.
856430
856431
C 356020
Kostrivnica-Mikše
Z HŠ 12
566
 
61.
856440
856441
C 356020
Kostrivnica-Hrup
Z HŠ 22
143
 
62.
856450
856451
C 356020
Vrelec-Sp.Kos. 17
Z HŠ 17
665
 
63.
856450
856452
O 856451
Sp. Kostrivnica 10
Z HŠ 10
400
 
64.
856450
856453
O 856452
Sp. Kostrivnica 14
Z HŠ 14
130
 
65.
856460
856461
C 356020
Sp. Kostrivnica-Majer
Z HŠ 17a
493
 
66.
856470
856471
C 356020
Podplat-Jančič
Z HŠ 16
277
 
67.
856480
856481
C 356030
Strašek-Podturn
O 857241
173
 
68.
856500
856501
C 356030
Zg. Gabernik-Lovnik
C R1 219
1.316
 
69.
856500
856502
O 856501
Zg. Gabernik-Valner
Z HŠ 20
297
 
70.
856520
856521
C 356030
Zg. Gabernik-Furman
Z HŠ 11
722
 
71.
856530
856531
C 356030
Podturn-Jagodičeva gorca
Z N.H.
622
 
72.
856540
856541
C 356030
Podturn-Volovšek
C 857270
232
 
73.
856560
856561
C 356030
Gabrovec-Ogrizek
Z HŠ 7
192
 
74.
856570
856571
C 356030
Gabrovec-Strniša
Z HŠ 1
157
 
75.
856580
856581
C 356030
OŠ Kos.-Sv. Lenart
Z HŠ 31
1.367
 
76.
856580
856582
C 356050
Drevenik-Strniša
Z HŠ 28
360
 
77.
856580
856583
C 356050
Šeleker-Šeklič-Šket
Z HŠ 56
2.023
 
78.
856580
856584
C 356050
Drevenik 24
Z HŠ 24
651
 
79.
856590
856591
C 356060
Ratanska vas 2
Z HŠ 2
491
 
80.
856600
856601
C 356060
C. na Boč 34
Z HŠ 34
226
 
81.
856610
856611
C 356060
Irje 33
Z HŠ 33
444
 
82.
856620
856621
O 856611
Irje 24c
Z HŠ 24c
398
 
83.
856620
856622
C 356060
Irje 33b
Z HŠ 33b
483
 
84.
856630
856631
C 356060
Negonje-Brglez
Z HŠ 25
572
 
85.
856630
856632
O 857053
Zagaj-Krček
Z HŠ 18
979
 
86.
856630
856633
O 857211
Zg. Negonje-Berk
Z HŠ 26
505
 
87.
856640
856641
C 356060
Lovski dom-Sv. Marjeta
Z HŠ 39
106
 
88.
856640
856642
C 356060
LD-občinska meja
Z gozdna
360
 
89.
856650
856651
C 356320
Sp. Sečovo-Čebular
Z HŠ 37
182
 
90.
856660
856661
C 356320
Sp. Sečovo-Berk
Z HŠ 92b
56
 
91.
856670
856671
C 356080
Tuncovec-Sp. Sečovo
Z HŠ 95
599
 
92.
856680
856681
C 356080
Tuncovec-Kolar
Z HŠ 23
196
 
93.
856690
856691
C 356080
Tuncovec-Stojnšek
Z HŠ 16
132
 
94.
856700
856701
C 356090
Tuncovec-Kralj
Z HŠ 13
513
 
95.
856710
856711
C 356090
Sv. Florijan-Stiplošek
Z HŠ 147
733
 
96.
856720
856721
C 356100
Ložno-cerkev
Z HŠ 32
465
 
97.
856730
856731
C 356110
Partizanska ul.-Lipnik
Z HŠ 37
179
 
98.
856740
856741
C 356110
Cerovec-Calska gorca
Z HŠ 40f
794
 
99.
856750
856751
C 356110
Cerovec-Gobec
Z HŠ 43
91
 
100.
856760
856761
C 857300
Zg. Sečovo-Kuraj
Z HŠ 10c
313
 
101.
856770
856771
C 356110
Sv. Florijan-Ferčec
Z HŠ 56
460
 
102.
856770
856772
C 356110
Sv. Florijan-Cvetko-Goričan
Z HŠ 13
1.182
 
103.
856770
856773
C 356110
Gasilski dom-ČN
Z ČN
380
 
104.
856780
856781
C 356110
Cerkev Sv. Florijana
Z HŠ 61
165
 
105.
856790
856791
C 356110
Sv. Florijan-Galun
Z HŠ 25
784
 
106.
856800
856801
C 356110
Strmec 4
Z HŠ 4
51
 
107.
856810
856811
C 356120
Rajnkovec 14a
Z HŠ 14a
774
 
108.
856810
856812
O 856811
Rajnkovec 10a
Z HŠ 10a
163
 
109.
856810
856813
C 356130
Brestovec 24
Z HŠ 10
419
 
110.
856820
856821
C 356120
Nimno 26
Z HŠ 26
310
 
111.
856830
856831
O 857191
Nimno 22
Z HŠ 22
58
 
112.
856840
856841
C 356070
Tržišče 27a
Z HŠ 27a
691
 
113.
856840
856842
O 856841
Tržišče 24
Z HŠ 24
344
 
114.
856840
856843
O 856842
Tržišče 20
Z HŠ 20
144
 
115.
856840
856844
O 856841
Tržišče 30a
Z HŠ 30a
190
 
116.
856850
856851
C 356070
Zg. Rjavica 31
Z HŠ 31
222
 
117.
856850
856853
C 356240
Rjavica 17
Z HŠ 17
1.012
 
118.
856850
856854
C 356240
Rjavica 4
Z prehod
419
 
119.
856850
856855
C 356240
C.p.aktivistov-Steklarska
C 356240
1.511
 
120.
856850
856857
O 856855
Steklarska š.-barake
Z HŠ 19
217
 
121.
856860
856861
C 356130
Brestovška ul. 33
Z HŠ 33
180
 
122.
856860
856862
C R3 685
Sotelska-Mališ
Z HŠ 24a
196
 
123.
856870
856871
C 356130
Brestovška ul.-Prnek
Z HŠ 19
364
 
124.
856880
856881
O 356131
Knežec 15
Z HŠ 15
336
 
125.
856880
856882
O 856881
Knežec 16
Z HŠ 16
152
 
126.
856890
856891
C 356130
Pokopališče Brestovec
C 356170
218
 
127.
856900
856901
C 317030
Kamence-Gabrce
O 856931
1.819
 
128.
856910
856911
C 356140
Brestovec-Škrabl
Z HŠ 32
687
 
129.
856920
856921
C 356140
V. Rodne-Vrtovšek
Z HŠ 14
872
 
130.
856920
856922
O 856921
Dolžnica-povezava
O 857441
440
 
131.
856930
856931
C 356140
Plat-Gabrce
C 406270
2.976
 
132.
856940
856941
C 356150
Podplat-Filipovo
Z HŠ 22
508
 
133.
856950
856951
C 356150
Kačji dol 10
Z HŠ 10
346
 
134.
856960
856961
C 356150
Kačji dol 14
Z HŠ 14
265
 
135.
856970
856971
C 356170
Topole-M. Rodne
Z HŠ 17
988
 
136.
856970
856972
O 856971
M. Rodne 19
Z HŠ 19
235
 
137.
856970
856973
O 856971
M. Rodne 33
Z HŠ 33
125
 
138.
856980
856981
C 356170
Topole 20
Z HŠ 20
596
 
139.
856980
856982
C 356170
Topole 36a
Z HŠ 36a
374
 
140.
856980
856983
O 856981
Topole 16a
Z HŠ 16a
98
 
141.
856980
856984
O 856981
Topole 17a
Z HŠ 17a
175
 
142.
856990
856991
C 356170
Brestovec-Prnek
Z HŠ 27
647
 
143.
857010
857011
C G2 107
Tuncovec 14a
Z HŠ 14a
578
 
144.
857010
857012
O 857011
Tuncovec 16
Z HŠ 16
311
 
145.
857020
857021
C G2 107
Sp. Sečovo-Plavčak
Z HŠ 43
479
 
146.
857030
857031
O 857032
Ločen dol-Nežmah
Z HŠ 39
431
 
147.
857030
857032
C 356110
Partizanska ul.-Jurišič
Z N.H.
305
 
148.
857040
857041
C G2 107
Sp. Negonje 26
Z HŠ 26
181
 
149.
857050
857051
C G2 107
Obvoznica-obrtna cona
Z HŠ 35c
221
 
150.
857050
857052
C G2 107
Obvoznica-Zg. Negonje
O 857053
622
 
151.
857050
857053
C G2 107
Obvoznica-Zagaj
C 857210
1.398
 
152.
857050
857054
O 857053
Zg. Negonje-povezava
O 857053
590
 
153.
857060
857061
C G2 107
Bencinska črpalka-Šket
Z HŠ 27
105
 
154.
857070
857071
C G2 107
Obvoznica-Gradiški dol
Z HŠ 2
763
 
155.
857070
857072
O 857071
Gradiški dol-Žekar
Z HŠ 6b
156
 
156.
857080
857081
C G2 107
Zagaj 2
Z HŠ 2
469
 
157.
857090
857091
C G2 107
Sp. Kostrivnica 5
Z HŠ 5
538
 
158.
857100
857101
C G2 107
Tekačevo-Kamna gorca
Z HŠ 17
945
 
159.
857110
857111
C G2 107
Kamna gorca-G2 107
C G2 107
953
 
160.
857120
857121
C G2 107
Kamna gorca 16
Z HŠ 16
1.245
 
161.
857130
857131
C G2 107
Podplat 20
Z HŠ 20
187
 
162.
857140
857141
C R3 685
Tekačevo 30
Z HŠ 30
510
 
163.
857150
857151
C 356110
Strmec 102
Z HŠ 102
245
 
164.
857170
857171
C 356110
Dol-Tuncovec-Škrabl
Z HŠ 3
1.535
 
165.
857170
857172
O 857171
Odcep Dol-Tuncovec
O 856701
879
 
166.
857170
857173
O 857171
Zg. Sečovo-Kučiš
Z HŠ 2
776
 
167.
857180
857181
C R1 219
Brezje-Kupnikovo
C 356020
1.113
 
168.
857190
857191
C 356130
Vidovica-Vonarje
C 356120
1.198
 
169.
857200
857201
C 356120
Pristavica-Kamence
C 356130
830
 
170.
857210
857211
C G2 107
Obvoznica-Zg. Negonje
Z HŠ 28
1.893
 
171.
857220
857221
C G2 107
Obvoznica-Sp. Negonje
C 356010
396
 
172.
857220
857222
C 356010
Ratanska vas 21
Z HŠ 21
183
 
173.
857220
857223
C 356010
Sp. Negonje 25
Z HŠ 25
169
 
174.
857220
857224
O 857223
Sp. Negonje 9
Z HŠ 9
170
 
175.
857230
857231
C R1 219
Pečica-Zg. Gabernik
C 356030
1.495
 
176.
857230
857232
O 857231
Zg. Gabernik 38
Z HŠ 38
493
 
177.
857240
857241
C 356030
Podturn-Gabernik
C 356030
627
 
178.
857250
857251
C 356020
Zagaj-G2 107
C G2 107
363
 
179.
857260
857261
C 356020
Čača vas-Petek
Z HŠ 10
2.593
 
180.
857270
857271
C 356030
Podturn-Gajšek
C 857240
555
 
181.
857280
857281
C 356030
Gabrovec-koča Velikon,-Boč
C 440420
3.594
 
182.
857290
857291
C 356210
Cerovec-Lipnik
Z HŠ 20
2.056
 
183.
857300
857301
C 356110
Zg. Sečovo-Kropec
Z HŠ 18
1.603
 
184.
857310
857311
C 356110
Sv. Florijan-Ravnocerje
C 356100
1.683
 
185.
857320
857321
C 356110
Strmec-stara graba
C R2 432
1.293
 
186.
857320
857322
C R2 432
Stara graba-Strmec
Z HŠ 67
250
 
187.
857330
857331
C G2 107
Sp. Sečovo-Cerovec
C 356110
1.531
 
188.
857340
857341
C G2 107
G2 107-Sp. Sečovo
C 356320
431
 
189.
857350
857351
C G2 107
G2 107-Cerovec
C 356110
928
 
190.
857350
857352
C 356110
Vrtnarija
Z vrtnar
166
 
191.
857350
857353
C 356210
Cerovec 4a
Z HŠ 4a
179
 
192.
857360
857361
C G2 107
G2 107-Irje
C 356060
568
 
193.
857360
857362
O 857361
Brglez-Krušlin
Z HŠ 2
426
 
194.
857370
857371
C 356020
Podplat-Hrup
Z HŠ 1f
437
 
195.
857380
857381
C 356110
Strmec-Kunstek
Z HŠ 21
508
 
196.
857380
857382
O 857321
Strmec-Žerak
Z HŠ 53
259
 
197.
857390
857391
C 356110
Zg. Sečovo-Ravnocerje
C 356100
2.236
 
198.
857390
857392
O 857391
Zg. Sečovo-kamnolom
O 857301
300
 
199.
857390
857393
O 857391
Zg. Sečovo 16
Z HŠ 16
307
 
200.
857400
857401
C 356090
Žabnik-Sv. Florijan
C 356110
1.222
 
201.
857410
857411
C 857310
Sv. Florijan 66
Z HŠ 66
513
 
202.
857410
857412
O 857411
OŠ-Kapelaro
Z HŠ 77
450
 
203.
857420
857422
C 857400
Sv. Florijan 99
Z HŠ 99
312
 
204.
857430
857431
C 857290
Cerovec 38b
Z HŠ 38b
320
 
205.
857440
857441
C 356170
V. Rodne-Jurk
Z HŠ 29
957
 
206.
857450
857451
C 356510
Aškerčeva ul.-Prnek
Z N.H.
988
 
207.
857460
857461
C 356120
Pristavica-Vinec
Z HŠ 6
1.148
 
208.
857460
857462
O 857461
Vinec-Kamence
C 356130
708
 
209.
857460
857463
O 857461
Pristava-Vinec povezava
O 857462
258
 
210.
857470
857471
C 856970
M. Rodne 11b
Z HŠ 11b
502
 
211.
857480
857481
C 356140
Kačji dol-meja
C 356150
527
 
212.
857490
857491
C 356150
Kačji dol 23
Z HŠ 23
390
 
213.
857490
857492
C 406270
Kačji dol 3
Z HŠ 3
494
 
214.
857500
857501
C 356140
Ceste-Nezbiše
Z HŠ 28
950
 
215.
857520
857521
C 356190
Kačji dol 27
Z HŠ 27
867
 
216.
857520
857522
C 356190
Kačji dol 39
Z HŠ 39
403
 
217.
857520
857523
C 356190
Kačji dol 7
Z HŠ 7
395
 
218.
857520
857524
C 356190
M. Rodne 12
Z HŠ 12
336
 
219.
857530
857531
C R3 685
Tekačevo 29
Z HŠ 29
799
 
220.
857530
857532
C 356520
Tekačevo 12
Z HŠ 12
818
 
221.
857530
857533
C 356520
Lovska ulica 19
Z HŠ 19
164
 
222.
857550
857551
C 356220
Tržaški hrib 11
Z HŠ 11
602
 
223.
857550
857552
O 857551
Tržaški hrib 14
Z HŠ 14
240
 
224.
857560
857561
C 356220
Topole-Vid Ivanuševa 20
Z HŠ 20
252
 
225.
857600
857601
C 356340
Pod Bellevuejem 35
Z HŠ 35
355
 
226.
857600
857602
O 857601
Pod Bellevuejem 20
Z HŠ 20
261
 
227.
857600
857603
O 857601
Pod Bellevuejem 27
Z HŠ 27
162
 
228.
857600
857604
C 356340
Stritarjeva ul. 13
Z HŠ 13
125
 
229.
857600
857605
C 356340
Stritarjeva ul. 3
Z p411/1
133
 
230.
857610
857611
C 317030
Kamence 17a
Z HŠ 17a
1.145
 
231.
857610
857612
C 317030
Kamence 10
Z NH
247
 
232.
857620
857621
C 356350
Šlandrova ulica 28
Z HŠ 28
273
 
233.
857630
857631
C 356230
Vid Ivanuševa 15
Z HŠ 15
153
 
234.
857650
857651
C G2 107
Kmet-Zobec
C 356210
311
 
235.
857660
857661
C 356110
Zdraviliški trg-Komerički
Z HŠ 16
236
 
236.
857670
857671
C 356400
Linhartova, Bincl-Tomažič
Z HŠ 17
144
 
237.
857670
857672
C 356400
Vegova-Janžek
Z HŠ 8a
376
 
238.
857670
857673
O 856509
Gubčeva 12-14
O 856509
69
 
239.
857680
857681
C 356230
Janžek-Cerovski
Z HŠ 10
341
 
240.
857690
857691
C 356340
Dovoz Lipnik
Z HŠ 46b
271
 
Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Rogaška Slatina znaša 125.419 m (125,419 km).
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97 in njene dopolnitve) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2018-92 (507) z dne 29. 5. 2018.«
6. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0006/2018-19
Rogaška Slatina, dne 27. junija 2018
 
Župan 
Občine Rogaška Slatina 
mag. Branko Kidrič l.r.

AAA Zlata odličnost