Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018

Kazalo

2421. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje, stran 7709.

  
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 18. in 20. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16), 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS, 30/18) ter 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15), 13. člena Statuta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 29/11 in 21/14) in 18. člena Statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 28/17) so občinski sveti Občine Zagorje ob Savi na 24. seji dne 21. 6. 2018, Občine Trbovlje na 24. seji dne 20. 6. 2018 in Občine Hrastnik na 28. seji dne 21. 6. 2018 sprejeli
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje (Uradni list RS, št. 90/15 in Uradni vestnik Zasavja št. 33/15) se v prvem odstavku 4. člena spremeni besedilo tako, da se ta po novem glasi:
»(1) Ime javnega zavoda je: Regionalna razvojna agencija Zasavje.
Skrajšano ime javnega zavoda je: RRA Zasavje.
Sedež: Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi.«
2. člen 
Ta odlok v enakem besedilu sprejmejo vsi ustanovitelji.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po zadnji objavi v uradnih glasilih ustanoviteljev.
Št. 007-14/2015
Zagorje ob Savi, dne 21. junija 2018
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan l.r.
Št. 032-5/2018-20
Trbovlje, dne 20. junija 2018
Županja 
Občine Trbovlje 
Jasna Gabrič l.r.
Št. 007-2/2018
Hrastnik, dne 21. junija 2018
Župan 
Občine Hrastnik 
Miran Jerič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti