Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018

Kazalo

2385. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije, stran 7643.

  
Na podlagi 35. in 36. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na nadaljevanju 36. redne seje dne 2. 7. 2018 sprejel
S K L E P 
o imenovanju Posebne občinske volilne komisije 
I. 
V Posebno občinsko volilno komisijo se imenujejo:
za predsednika: Matic PETEK, Trg zbora odposlancev 67, 1330 Kočevje
za namestnico predsednika: Saša VIDMAR VESEL, Gorenje 58, 1332 Stara Cerkev
za članico: Mojca DOKL, Breg pri Kočevju 33, 1332 Stara Cerkev
za namestnika članice: Aleksander DRAŠKOVIČ, Remihova ulica 17, 1330 Kočevje
za članico: Nataša VLAŠIČ, Željne 56, 1330 Kočevje
za namestnico članice: Tjaša ŠARKEZI, Željne 36c, 1330 Kočevje
za člana: Blaž MARINČIČ, Ulica Veronike Deseniške 16, 1330 Kočevje
za namestnika člana: Predrag EROR, Cankarjeva ulica 6, 1330 Kočevje.
II. 
Mandatna doba članov Posebne občinske volilne komisije traja štiri leta in začne teči naslednji dan po preteku mandatne dobe dosedanjih članov, to je s 14. 7. 2018.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-3/2018-611
Kočevje, dne 3. julija 2018
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič l.r.