Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018

Kazalo

2384. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije, stran 7642.

  
Na podlagi 35. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na nadaljevanju 36. redne seje dne 2. 7. 2018 sprejel
S K L E P 
o imenovanju Občinske volilne komisije 
I. 
V Občinsko volilno komisijo se imenujejo:
za predsednico: Saša ADLEŠIČ, Podgorska ulica 6, 1330 Kočevje
za namestnika predsednice: Nejc ZEMLJAK, Novi Lazi 11a, 1338 Kočevska Reka
za članico: Martina VREČIČ, Konca vas 29, 1332 Stara Cerkev
za namestnika članice: Toni VLAŠIČ, Breg pri Kočevju 9, 1332 Stara Cerkev
za člana: Janez KOVAČIČ, Mrtvice 8, 1332 Stara Cerkev
za namestnico člana: Bojana KLEPAC, Cesta v Mestni log 5, 1330 Kočevje
za članico: Urška BUTALA, Trg zbora odposlancev 80, 1330 Kočevje
za namestnico članice: Marija JERBIČ, Kidričeva ulica 1, 1330 Kočevje.
II. 
Mandatna doba članov Občinske volilne komisije traja štiri leta in začne teči z dnem imenovanja na občinskem svetu, to je z 2. 7. 2018.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-2/2018-611
Kočevje, dne 3. julija 2018
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič l.r.