Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2018 z dne 6. 7. 2018

Kazalo

2378. Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Jesenice, stran 7634.

  
Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13), 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) in 119. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/16) je Občinski svet Občine Jesenice na 28. redni seji dne 21. 6. 2018 sprejel
S K L E P 
o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Jesenice 
1. člen 
Ta sklep določa pogoje in kriterije za delno povračilo stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v predstavniški organ lokalne skupnosti (volitve za člana občinskega sveta) in višino delnega povračila stroškov volilne kampanje za volitve individualno voljenega organa lokalne skupnosti (volitve za župana) v Občini Jesenice.
2. člen 
Do delnega povračila stroškov volilne kampanje so upravičeni le tisti organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati v predstavniškem organu lokalne skupnosti.
Do delnega povračila stroškov volilne kampanje so upravičeni organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za volitve individualno voljenega organa lokalne skupnosti, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali.
3. člen 
Stroški volilne kampanje za volitve v predstavniški organ lokalne skupnosti ne smejo preseči 0,40 eura na posameznega volilnega upravičenca v lokalni skupnosti. Stroški volilne kampanje za volitve individualno voljenega organa lokalne skupnosti ne smejo preseči 0,25 eura na posameznega volilnega upravičenca v lokalni skupnosti. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 0,15 eura na posameznega volilnega upravičenca v lokalni skupnosti.
4. člen 
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, čigar listam so pripadli mandati v Občinskem svetu Občine Jesenice, so upravičeni do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za prejeti glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila Občinskemu svetu Občine Jesenice in Računskemu sodišču Republike Slovenije.
5. člen 
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, so upravičeni do delne povrnitve stroškov v višini 0,12 EUR za prejeti glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila Občinskemu svetu Občine Jesenice in Računskemu sodišču Republike Slovenije.
V kolikor pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov le na osnovi prejetih glasov v drugem krogu glasovanja.
6. člen 
Organizatorju volilne kampanje v predstavniški organ lokalne skupnosti in organizatorju volilne kampanje za volitve individualnega voljenega organa lokalne skupnosti, ki je upravičen do delnega povračila volilnih stroškov, se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Jesenice najkasneje v 30 dneh po predložitvi poročila predstavniškemu organu lokalne skupnosti, tj. Občinskemu svetu Občine Jesenice in Računskemu sodišču Republike Slovenije.
7. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. člen 
S pričetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 51/14).
Št. 041-2/2018
Jesenice, dne 21. junija 2018
Župan 
Občine Jesenice 
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti