Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018

Kazalo

1837. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 5480.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) je Občinski svet Občine Rogatec na 20. redni seji dne 24. 5. 2018, sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
1. člen 
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena se ukine parceli 1177 722/1, katastrska občina 1177 Dobovec parcela 722/1 (ID 6854737), v izmeri 36 m2 in parceli 1178 570/18, katastrska občina 1178 Rogatec parcela 570/18 (ID 6869391), v izmeri 110 m2, obe v lasti Občine Rogatec.
2. člen 
Nepremičninama iz 1. člena tega sklepa se ukine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti izda občinska uprava.
Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, tako da se pri navedenima nepremičninama izbriše zaznamba statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-0003/2018-23
Rogatec, dne 24. maja 2018
Župan 
Občine Rogatec 
Martin Mikolič l.r.

AAA Zlata odličnost