Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018

Kazalo

1821. Odlok o turistični taksi v Občini Metlika, stran 5461.

  
Na podlagi 17. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) in 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Metlika na 24. redni seji dne 10. 5. 2018 sprejel
O D L O K 
o turistični taksi v Občini Metlika 
1. člen 
Ta odlok določa višino turistične takse, ki jo plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih na območju Občine Metlika.
2. člen 
(1) Višina turistične takse za prenočevanje v nastanitvenih obratih znaša 1,44 eura.
(2) V znesek iz prejšnjega odstavka ni vključena promocijska taksa, ki znaša 25 % zneska turistične takse in se na podlagi zakona, ki ureja spodbujanje turizma, začne pobirati 1. januarja 2019.
3. člen 
Poleg zavezancev, ki so na podlagi zakona, ki ureja spodbujanje turizma, oproščeni plačila turistične takse za prenočevanje, so dodatno oproščeni plačila turistične takse v višini 50 odstotkov tudi:
– osebe, ki prenočujejo v kampih.
3.a člen 
Župan lahko oprosti plačila turistične takse osebe, ki prenočujejo zaradi opravljanja dejavnosti, ki je posebnega pomena za promocijo občine ali razvoj turizma, kulture, športa ali drugih dejavnosti v občini.
4. člen 
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o krajevni turistični taksi v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 68/05 in 32/09), ki pa se uporablja do 30. 6. 2018.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 2018 dalje.
Št. 322-2/2018
Metlika, dne 10. maja 2018
Župan 
Občine Metlika 
Darko Zevnik l.r.

AAA Zlata odličnost