Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30. 5. 2018

Kazalo

1811. Odlok o turistični taksi v Mestni občini Kranj, stran 5448.

  
Na podlagi prvega odstavka 17. člena in četrtega odstavka 18. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 30/17 – UPB1) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 38. seji dne 23. 5. 2018 sprejel
O D L O K 
o turistični taksi v Mestni občini Kranj 
1. člen 
Ta odlok določa višino turistične takse, ki jo plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih na območju Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: zavezanci), in dodatne oprostitve plačila turistične takse.
2. člen 
Turistična taksa za nočitev na osebo znaša 1,12 evrov. Na osnovi slednje znaša višina promocijske takse 0,28 evrov, skupna višina obeh taks pa znaša 1,40 evrov.
V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, višina le-te znaša 0,56 evrov. Na osnovi slednje znaša višina promocijske takse 0,14 evrov, skupna višina obeh taks pa znaša 0,70 evrov.
Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem odlokom, se s sklepom župana spremeni v sorazmerni višini, kot se spremeni znesek turistične takse, ki ga uskladi Vlada Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja turistično takso. Sklep župana o uskladitvi zneska turistične takse se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. člen 
Poleg zavezancev, ki so v skladu z zakonom, ki ureja turistično takso, oproščeni turistične in posledično promocijske takse, so oproščene plačila turistične in promocijske takse še osebe, ki prenočujejo v avtodomih na javnih počivališčih za avtodome v Mestni občini Kranj.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
4. člen 
Znesek turistične takse, kot je določen v 2. členu tega odloka, se prične obračunavati s pričetkom obračunavanja promocijske takse skladno z zakonom, ki ureja turistično takso, to je s 1. 1. 2019.
Do pričetka obračunavanja turistične takse v skladu z 2. členom tega odloka, se turistična taksa obračuna v znesku 1,15 evrov za nočitev na osebo.
5. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 89/04 in 119/05).
6. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2018-1-46/03
Kranj, dne 24. maja 2018
Župan 
Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar l.r.

AAA Zlata odličnost