Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

1623. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Odranci, stran 5118.

  
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 in 25/17 – ZVaj) in 14. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11, 64/17) je Občinski svet Občine Odranci na 9. izredni seji dne 3. 5. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Odranci 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Odranci (Uradni list RS, št. 78/96, 2/04, 112/04, 27/08, 89/09 in 74/11) se spremeni naslednje:
1. člen 
Spremeni se tretji odstavek 1. člena odloka tako, da se glasi:
»Ustanoviteljske pravice izvršujeta občinski svet in župan Občine Odranci«.
2. člen 
Spremeni se drugi odstavek 6. člena tako, da se glasi:
»Za pedagoško in organizacijsko vodenje vrtca pri OŠ Odranci ravnatelj OŠ Odranci imenuje pomočnika ravnatelja. Pred imenovanjem si mora ravnatelj pridobiti mnenje vzgojiteljskega zbora. Pomočnik ravnatelja je imenovan za dobo štirih let. Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita«.
3. člen 
Spremeni se tretja alineja prvega odstavka 7. člena tako, da se glasi:
»– pomočnik ravnatelja za vodenja vrtca pri šoli,«.
4. člen 
Spremeni se besedilo 10. člena tako, da se glasi:
»Pomočnika ravnatelja za vodenje vrtca pri šoli imenuje ravnatelj zavoda izmed delavcev zaposlenih v vrtcu v okviru zavoda. Pomočnik ravnatelja ima naslednje pristojnosti:
– organizira in vodi delo vrtca,
– predlaga ravnatelju program razvoja enote,
– predlaga nadstandardne programe,
– skrbi za sodelovanje enote na pedagoškem področju s šolo,
– obvešča starše o delu enote,
– opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti ravnatelj.«.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 164-9IZ/2018
Odranci, dne 3. maja 2018
Župan 
Občine Odranci 
Ivan Markoja l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti