Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

1618. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Brezovica, stran 5112.

  
Na podlagi Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 76/16) je Občinski svet Občine Brezovica na 7. korespondenčni seji dne 11. 5. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Brezovica 
1. člen 
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Brezovica (Uradni list RS, št 49/15 – uradno prečiščeno besedilo UPB-2), se v 1. členu spremeni tako, da v šesti alineji črta beseda »pri«, v predzadnji alineji se pika nadomesti z vejico, ter se doda nova, zadnja alineja »– enota OŠ Notranje Gorice.«
2. člen 
V drugem odstavku 2. člena se:
– v tretji alineji, za besedo vrtca doda kratica »OŠ«;
– v šesti alineji črta beseda »pri«;
– v sedmi alineji pika nadomesti z vejico;
– doda nova osma alineja, ki se glasi: »Enota vrtca Notranje Gorice, Cesta na Log 2, 1357 Notranje Gorice.«
3. člen 
V četrtem odstavku 16. člena se:
– v tretji in peti alineji beseda »in« nadomesti z besedo »ali«;
– peta alineja spremeni tako, da se glasi: »– po enega predstavnika iz enote OŠ Notranje Gorice ali enote Notranje Gorice.«
Peti odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
– po enega predstavnika iz enote Vnanje Gorice ali enote OŠ Brezovica ali enote Brezovica,
– po enega predstavnika iz enote Podpeč ali enote Rakitna ali enote Preserje,
– po enega predstavnika iz enote Notranje Gorice ali enote OŠ Notranje Gorice.
4. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 15/18
Brezovica, dne 11. maja 2018
Župan 
Občine Brezovica 
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost