Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

1599. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Laško, stran 5003.

  
Na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1), 21. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17) in Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Laško (Uradni list RS, št. 39/15) je Občinski svet Občine Laško na 25. redni seji dne 25. aprila 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Laško 
1. člen 
S temi spremembami in dopolnitvami se spreminja Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Laško (Uradni list RS, št. 39/15), nadalje Pravilnik.
2. člen 
Spremeni se 4. člen Pravilnika, tako da se glasi:
Upravičencem se dodelijo finančna sredstva glede na velikost MKČN kot sledi:
– do vključno 6 PE, 600 EUR;
– od vključno 7 PE do vključno 10 PE, 1000 EUR;
– od vključno 11 do vključno 20 PE, 1.200 EUR.
3. člen 
Spremeni in dopolni se 10. člen četrta alineja Pravilnika tako, da se glasi:
– MKČN mora imeti certifikat (izjavo o lastnostih) in listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod kot jih predpisuje veljavna zakonodaja in je navedena na seznamu na spletnih straneh Gospodarske zbornice Slovenije;
MKČN – rastlinska čistilna naprava mora imeti projektno dokumentacijo (PID) in listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod kot jih predpisuje veljavna zakonodaja.
4. člen 
Pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41010-11/2018
Laško, dne 25. aprila 2018
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost