Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

1592. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči, stran 4984.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14 in 39/16) in 4. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja, kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Komen za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 17/18) objavljam
O B V E S T I L O 
o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči 
Skladno s prvim odstavkom 9. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na področju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014), je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Služba za državne pomoči posredovala Evropski Komisiji povzetek podatkov o shemi državne pomoči v obliki, določeni v Prilogi II. Evropska Komisija je dne 10. aprila 2018 potrdila prejem povzetka informacij o zadevni državni pomoči z informacijo o identifikacijski številki sheme pomoči.
Shema pomoči »Pomoč za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Komen za programsko obdobje 2015–2020, se vodi pod identifikacijsko številko: SA.50756(2018/XA).
Št. 441-03/2015-28
Komen, dne 8. maja 2018
Župan 
Občine Komen 
Marko Bandelli l.r.

AAA Zlata odličnost