Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

1591. Merila za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov Občine Kamnik, stran 4984.

  
Na podlagi četrtega odstavka 45.a člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) ter 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) je Občinski svet Občine Kamnik na 24. seji dne 25. 4. 2018 sprejel
M E R I L A 
za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov Občine Kamnik 
1. člen 
Na podlagi teh meril se določi višina nadomestila za člane volilnih organov Občine Kamnik za volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kamnik.
2. člen 
Višino nadomestila določi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja najpozneje deset dni po razpisu volitev, pri čemer upošteva naslednja merila:
– število volilnih enot, v katerih potekajo volitve (celotno območje občine, posamezna volilna enota ali del volilne enote),
– število volišč, potrebnih za izvedbo volitev,
– število različnih vrst volitev, ki istočasno potekajo.
3. člen 
Ob upoštevanju meril iz prejšnjega člena pripada članom Občinske volilne komisije (predsedniku, članom, tajniku in njihovim namestnikom), zaradi dela v volilnih organih, enkratno nadomestilo v znesku med 80 % do 100 % nadomestila, ki bi ga dobili v primeru splošnih volitev, in je določen z zakonom, ki ureja lokalne volitve.
4. člen 
Ta merila začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-1/2018-4/1
Kamnik, dne 25. aprila 2018
Župan 
Občine Kamnik 
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost