Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

1587. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 4974.

  
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1), 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo in 107/13) ter na podlagi 21. in 212. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US) je Občinski svet Občine Idrija na 24. redni seji dne 10. 5. 2018 sprejel
S K L E P 
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
1. člen 
Pri nepremičninah parc. št. 15, 101, 122/1, 129, 147, 174, 188/3, 195/1, 199/4, 200/1, 200/6, 224, 251, 276, 280, 330, 351/4, 356/2, 356/5, 357, 360/5, 366/33, 367, 368/2, 370/2, 372/2, 375, 395/2, 411, 476/1, 476/4, 498/12, 502/4, 528/1, 538/2, 541/4, 556, 572, 573, 585/8, 585/17, 601/6, 618/2, 621/8, 621/9, 622/4, 624/3, 625/2, 640/2, 683/1, 683/2, 683/3, 694, 699/9, 699/18, 699/19, 707/2, 708/6, 720/4, 736/1, 736/2, 775/5, 801/1, 807, 809/3, 811/2, 838/2, 840/2, 849/4, 852/2, 903/3, 905/3, 912/2, 913/6, 913/9, 914/1, 920, 926/5, 927/2, 928/2, 936/4, 944/4, 947/2, 951/2, 951/3, 977/2, 979, 980/2, 982/2, 987, 988, 1004/1, 1005, 1019/3, 1101, 1106, 1107, 1114/5, 1115, 1117/2, 1119/2, 1120/2, 1141, 1146, 1163, 1172, 1177, 1179, 1180/1, 1180/5, 1185, 1221/1, 1246, 1262/1, 1265, 1323/1, 1325, 1334, 1339/4, 1339/13, 1339/16, 1357, 1358, 1359/3, 1365, 1441/1, 1473, 1561/6, 1562/2, 1564/3, 1565/2, 1573/3, 1573/4, 1574, 1575/2, 1576/2, 1589, 1590, 1591/2, 1592/3, 1607/2, 1608/2, 1642/1, 1647/2, 1650/2, 1651/2, 1652/2, 1653/2, 1663, 1664/2, 1671/1, 1679/2, 1681/2, 1692, 1693/8, 1698, 1705/2, 1711, 1716, 1746/7, 1748/2, 1750/2, 1761/2, 1762/2, 1768/2, 1770/5, 1778/1, 1784/1, 1784/2, 1805/2, 1805/3 1810/2, 1817/1, 1818/3, 1835/2, 1842/2, 1844/2, 1844/3, 1845/1, 1846/1, 1937, 1938, 1940, 1972, 1986/2, 1986/3, 1996, 2010, 2028/2, 2066, 2070/4, 2165, 2190/4, 2236, 2333/7, 2338/1, 2338/2, 2391, 2454, 2455, 2467/1, 2521, 2597, 2636/2, 2637, 2638/1, 2638/10, 2665/1, 2666/1, 2667, 2668/1, 2669/1, 2669/3, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677/2, 2677/3, 2678/5, 2678/8, 2680, 2681/1, 2681/2, 2682/1, 2682/3, 2683, 2684, 2685, 2686/1, 2686/2, 2686/4, 2686/5, 2687/1, 2688/1, 2688/2, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693/1, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698/1, 2698/2, 2700, 2701/1, 2701/2, 2701/6, 2702, 2703, 2704/1, 2704/2, 2704/3, 2705, 2706, 2709, 2710/1, 2710/2, 2711, 2712/1, 2713/1, vse k.o. 2357 Idrija mesto,
se vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
2. člen 
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa pridobijo status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava Občine Idrija.
Po pravnomočnosti odločbe o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri nepremičninah iz 1. člena tega sklepa zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
3. člen 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 478-0031/2011
Idrija, dne 10. maja 2018
Župan 
Občine Idrija 
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost