Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

1573. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti in o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Brezovica, stran 4962.

  
Na podlagi 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) in 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS – ter 66. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Brezovica na 24. seji dne 19. 4. 2018 sprejel
O D L O K 
o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti in o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Brezovica 
1. člen 
S tem odlokom se določijo volilne enote za volitve v svete krajevnih skupnosti in število članov svetov krajevnih skupnosti za naslednje krajevne skupnosti (v nadaljevanju KS) v Občini Brezovica:
– Brezovica
– Vnanje Gorice
– Notranje Gorice - Plešivica
– Podpeč - Preserje
– Rakitna.
2. člen 
(1) Za volitve članov Sveta KS Brezovica se določi ena volilna enota, ki zajema območje celotne KS.
(2) V 1. volilni enoti se voli devet članov Sveta KS Brezovica.
(3) Svet KS Brezovica šteje skupno devet članov.
3. člen 
(1) Za volitve članov Sveta KS Vnanje Gorice se določi ena volilna enota, ki zajema območje celotne KS.
(2) V 2. volilni enoti se voli devet članov Sveta KS Brezovica.
(3) Svet KS Vnanje Gorice šteje skupno devet članov.
4. člen 
(1) Za volitve članov Sveta KS Notranje Gorice - Plešivica se določi ena volilna enota, ki zajema območje celotne KS.
(2) V 3. volilni enoti se voli devet članov Sveta KS Brezovica.
(3) Svet KS Notranje Gorice - Plešivica šteje skupno devet članov.
5. člen 
(1) V 4. volilni enoti se za volitve članov Sveta KS Podpeč - Preserje določi sedem volilnih enot, in sicer:
– 4/1 volilna enota zajema naselje Podpeč. V 4/1. volilni enoti se voli tri člane Sveta KS.
– 4/2 volilna enota zajema naselje Jezero in Planinca. V 4/2. volilni enoti se voli tri člane Sveta KS.
– 4/3 volilna enota zajema naselje Prevalje pod Krimom. V 4/3. volilni enoti se voli en član Sveta KS.
– 4/4 volilna enota zajema naselje Goričica pod Krimom. V 4/4. volilni enoti se voli en član Sveta KS.
– 4/5 volilna enota zajema naselje Kamnik pod Krimom. V 4/5. volilni enoti se voli tri člane Sveta KS.
– 4/6 volilna enota zajema naselje Preserje. V 4/6. volilni enoti se voli en član Sveta KS.
– 4/7 volilna enota zajema naselje Gorenja Brezovica in Dolenja Brezovica.
V 4/7. volilni enoti se voli en član Sveta KS.
(2) Svet KS Podpeč - Preserje šteje skupno trinajst članov.
6. člen 
(1) Za volitve članov Sveta KS Rakitna se določi ena volilna enota, ki zajema območje celotne KS.
(2) V 5. volilni enoti se voli sedem članov Sveta KS Rakitna.
(3) Svet KS Rakitna šteje skupno sedem članov.
7. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 11/18
Brezovica, dne 20. aprila 2018
Župan 
Občine Brezovica 
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost