Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

1567. Tarifa nadomestil stroškov za posredovanje podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb iz registra transakcijskih računov, stran 4949.

  
Na podlagi sedmega odstavka 195. člena Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18 in 9/18 – popr.) Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve v soglasju z ministrom, pristojnim za finance, sprejema
T A R I F O 
nadomestil stroškov za posredovanje podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb iz registra transakcijskih računov 
1. člen 
S to tarifo se skladno z Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18 in 9/18 – popr.; v nadaljnjem besedilu: ZPlaSSIED) določa osnovo za obračun nadomestil stroškov za posredovanje podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb iz Registra transakcijskih računov.
2. člen 
Pojmi, uporabljeni v tej tarifi, imajo naslednji pomen:
1. Register transakcijskih računov (v nadaljnjem besedilu: RTR) je enotna informatizirana baza podatkov o transakcijskih računih in o imetnikih transakcijskih računov;
2. Enota RTR je imetnik transakcijskih računov, ki je fizična oseba;
3. Podatki RTR so podatki o imetniku transakcijskega računa in podatki o transakcijskem računu, ki jih določa 192. člen ZPlaSSIED;
4. Prosilec podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb so osebe, ki izkažejo upravičenost do pridobitve osebnih podatkov skladno s 195. členom in 196. členom ZPlaSSIED.
3. člen 
Prosilcem, za katere ZPlaSSIED določa brezplačno pridobitev podatkov iz RTR, AJPES ne zaračunava posredovanja teh podatkov.
4. člen 
AJPES za posredovanje podatkov iz RTR zaračunava naslednja nadomestila stroškov:
Storitev
Osnova za obračun 
(za enoto RTR)
Nadomestilo stroškov 
v EUR brez DDV
Rok obračuna
POSREDOVANJE PODATKOV 
IZ RTR
Posredovanje podatkov 
o transakcijskih računih fizičnih oseb iz RTR
a) Posredovanje podatkov na podlagi vložene zahteve v predpisani elektronski obliki 
1,58
po opravljeni storitvi 
ali mesečno po pogodbi
b) Posredovanje podatkov na podlagi vložene zahteve 
v pisni obliki
8,11
po opravljeni storitvi 
ali mesečno po pogodbi
5. člen 
Višina nadomestila stroškov v tej tarifi se določa glede na način vlaganja zahtev za pridobitev podatkov iz RTR (elektronsko, pisno) in število enot posredovanih podatkov.
6. člen 
Prosilci lahko podatke o transakcijskih računih fizičnih oseb pridobljene iz RTR uporabljajo le za namene, opredeljene v zahtevi za pridobitev osebnih podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb in pridobljenih podatkov ne smejo posredovati drugim osebam.
7. člen 
Rok za plačilo posredovanja podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb iz RTR je osem dni po izstavitvi računa AJPES.
8. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta tarifa, se preneha uporabljati Tarifa nadomestil stroškov za posredovanje podatkov o transakcijskih računih fizičnih oseb iz registra transakcijskih računov (Uradni list RS, št. 49/10 in 7/18 – ZPlaSSIED).
9. člen 
Tarifa začne veljati 1. julija 2018.
Št. 007-25/2018
Ljubljana, dne 25. aprila 2018
EVA 2018-1611-0022
mag. Vesna Zupančič Klarič l.r.
predsednica 
Sveta AJPES 
 
Soglašam! 
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica 
za finance 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti