Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

1564. Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije od 1. januarja 2018 do 31. marca 2018, stran 4947.

  
Za izvrševanje 36., 39. in 87. člena ter v zvezi s tretjim odstavkom 390. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji 24. aprila 2018 sprejel
S K L E P 
o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije od 1. januarja 2018 do 31. marca 2018 
Najnižja pokojninska osnova od 1. januarja 2018 do 31. marca 2018 za v tem letu uveljavljene pokojnine znaša 830,35 eura oziroma 607,82 eura, če so odmerjene na podlagi tretjega odstavka 390. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2).
II 
Najvišja pokojninska osnova od 1. januarja 2018 do 31. marca 2018 za v tem letu uveljavljene pokojnine znaša 3.321,40 eura oziroma 2.431,26 eura, če so odmerjene na podlagi tretjega odstavka 390. člena ZPIZ-2.
III 
Najnižja pokojnina od 1. januarja 2018 do 31. marca 2018 za v tem letu uveljavljene pokojnine znaša 215,89 eura.
IV 
Nadomestila iz 80., 84., 85. in 86. člena ZPIZ-2 za invalidnost, nastalo v letu 2018, se v obdobju od 1. januarja 2018 do 31. marca 2018 odmerijo najmanj od osnove, določene v višini 475,38 eura.
Nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije iz prvega in tretjega odstavka 80. člena ZPIZ-2 za invalidnost, nastalo v letu 2018, se v obdobju od 1. januarja 2018 do 31. marca 2018 odmeri največ v višini 1.901,50 eura.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-4/2018/3-3/1
Ljubljana, dne 24. aprila 2018
EVA 2018-2611-0049
Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 
Dušan Bavec l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost