Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

1563. Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine od 1. aprila 2018, stran 4947.

  
Za izvrševanje 61. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji 24. aprila 2018 sprejel
S K L E P 
o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine od 1. aprila 2018 
Od 1. aprila 2018 naprej znaša del vdovske pokojnine za v tem letu uveljavljeno pravico največ 98,22 eura, skupno izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine, uveljavljenega v istem obdobju, pa največ 1.922,41 eura.
II 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-4/2018/3-3/4
Ljubljana, dne 24. aprila 2018
EVA 2018-2611-0048
Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 
Dušan Bavec l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost