Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

1556. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova za pomoč ogroženim Državljani sveta«, stran 4944.

  
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja na podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v upravni zadevi izdaje soglasja k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova za pomoč ogroženim Državljani sveta«, naslednjo
O D L O Č B O 
1. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti daje soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova za pomoč ogroženim Državljani sveta«, sestavljenemu v obliki notarskega zapisa z opr. št. SV 116/2018 z dne 13. 3. 2018, pri notarju Andrej Dokler, Maistrova 2, 8250 Brežice, s katerim je ustanovitelj:
David Zorko, Krška vas 52, 8262 Krška vas,
ustanovil ustanovo:
z imenom: Ustanova za pomoč ogroženim Državljani sveta, s sedežem: Ulica Stanka Škalerja 29, 8250 Brežice.
2. Namen ustanove je splošnokoristen in dobrodelen. Ustanova je ustanovljena za posameznike in skupine ter je njen namen nuditi pomoč socialno ogroženim in pomoči potrebnim ljudem ne glede na starost, spol, narodnost, versko izpoved ali drugo osebno okoliščino.
3. Ustanovitveno premoženje ustanove znaša 100 eurov.
4. Člani prve uprave so:
– Nika Poglajen, Rojeva ulica 26, 1000 Ljubljana,
– Jure Poglajen, Krška vas 52, 8262 Krška vas,
– Veronika Radobuljac, Kregarjeva ulica 5, 8250 Brežice.
5. Skladno z 12. členom Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) stroške objave soglasja v Uradnem listu Republike Slovenije nosi ustanova. V postopku niso nastali drugi stroški.
Št. 0140-19/2018/4
Ljubljana, dne 17. aprila 2018
EVA 2018-2611-0045
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost