Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

1555. Odredba o spremembi in dopolnitvah Odredbe o zgornji meji števila ponudb za delo v Republiki Sloveniji za leto 2018, stran 4944.

  
Na podlagi četrtega odstavka 7. člena Zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist (Uradni list RS, št. 107/10 in 40/17 – ZZdrS-F) ministrica za zdravje izdaja
O D R E D B O 
o spremembi in dopolnitvah Odredbe o zgornji meji števila ponudb za delo v Republiki Sloveniji za leto 2018 
1. člen 
V Odredbi o zgornji meji števila ponudb za delo v Republiki Sloveniji za leto 2018 (Uradni list RS, št. 9/18) se v 1. členu:
– v napovednem stavku številka »30« nadomesti s številko »32«;
– za enajsto alinejo pika nadomesti z vejico ter dodata novi dvanajsta in trinajsta alineja, ki se glasita:
»– zgornja meja ponudb za delo zdravnikov specialistov otroške kirurgije z dodatnimi znanji iz otroške kardiovaskularne kirurgije: 1,
– zgornja meja ponudb za delo zdravnikov specialistov pediatrije z dodatnimi znanji iz otroške kardiologije: 1.«.
2. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-75/2018
Ljubljana, dne 5. maja 2018
EVA 2018-2711-0039
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost