Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

1553. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o pogojih za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje in maka, stran 4943.

  
Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Uradni list RS, št. 108/99, 44/00, 2/04 – ZZdrl-A in 47/04 − ZdZPZ) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrico za zdravje in ministrico za notranje zadeve
P R A V I L N I K 
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o pogojih za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje in maka 
1. člen 
V Pravilniku o pogojih za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje in maka (Uradni list RS, št. 40/11 in 36/15) se v prvem odstavku 2. člena za prvim stavkom doda naslednje besedilo:
»Ne glede na prejšnji stavek je kmetom, vključenim v kontrolo ekološke pridelave, dovoljeno gojiti posamezno sorto konoplje na površini, ki ni manjša od 0,01 ha.«
2. člen 
V 8. členu se črta besedilo »ministrstvu, pristojnemu za zdravje, in«.
3. člen 
Za leto 2018 je rok za oddajo vloge za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje in vrtnega maka za kmete, vključene v kontrolo ekološke pridelave, iz spremenjenega prvega odstavka 2. člena pravilnika 15. junij 2018.
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-471/2017/31
Ljubljana, dne 15. maja 2018
EVA 2017-2330-0114
 
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
 
Soglašam! 
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica 
za zdravje 
 
Soglašam! 
mag. Vesna Györkös Žnidar l.r.
Ministrica 
za notranje zadeve 

AAA Zlata odličnost