Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

1552. Pravilnik o potrdilu o overitvi, stran 4942.

  
Na podlagi četrtega odstavka 8. člena Zakona o overitvi listin v mednarodnem prometu (Uradni list RS, št. 9/17) izdaja minister za pravosodje v soglasju z ministrom za zunanje zadeve
P R A V I L N I K 
o potrdilu o overitvi 
1. člen 
(vsebina) 
S tem pravilnikom se določa natančnejša vsebina potrdila o overitvi, ki ga izda okrožno sodišče, ministrstvo za pravosodje ali ministrstvo za zunanje zadeve.
2. člen 
(overitev pri okrožnem sodišču) 
(1) Ko okrožno sodišče opravlja potrditev verodostojnosti podpisa osebe, ki je listino podpisala, in verodostojnosti odtisa pečata ali žiga na listini, se potrdilo o overitvi glasi:
"Potrjuje se, da je to listino lastnoročno podpisal: / da je podpis na tej listini: (naziv in oznaka listine) priznal za svojega: (ime in priimek podpisnika).
Istovetnost navedenega je bila ugotovljena na podlagi osebnega poznanja / na podlagi (vrsta in številka osebnega dokumenta ter organ, ki ga je izdal) / s pričami: (ime in priimek prič ter vrste in številke njihovih osebnih dokumentov ter organ, ki jih je izdal).
Listino je podpisniku prebrala uradna oseba tega sodišča: (ime in priimek uradne osebe) / Listino je podpisniku prebral sodni tolmač: (ime in priimek ter naslov tolmača) / Listino je podpisniku prevedla uradna oseba tega sodišča: (ime in priimek uradne osebe) / Listino je podpisniku prevedel sodni tolmač: (ime in priimek ter naslov tolmača).
Potrjuje se, da je na tej listini pečat oziroma žig njenega izdajatelja: (naziv izdajatelja javne listine). 
Taksa za overitev po tari. št. (tarifna številka) v znesku (znesek) EUR je plačana. / Na podlagi (navedba pravne podlage) se za overitev te listine ne plača sodna taksa. / Predlagatelj je oproščen plačila sodne takse.".
(2) Potrdilo o overitvi se lahko izda v papirni obliki z izpisom iz informacijskega sistema ali v elektronski obliki.
3. člen 
(overitev pri ministrstvu za pravosodje) 
(1) Ko ministrstvo za pravosodje opravlja potrditev verodostojnosti podpisa sodnika, ki je listino podpisal, in verodostojnosti odtisa pečata okrožnega sodišča na listini, se potrdilo o overitvi glasi:
"Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije potrjuje verodostojnost podpisa (ime in priimek podpisnika) in uradnega pečata Okrožnega sodišča v (kraj sodišča). 
Taksa za overitev po tari. št. (tarifna številka) v znesku (znesek) EUR je plačana.".
(2) Ko ministrstvo za pravosodje opravlja potrditev verodostojnosti podpisa sodnega tolmača, ki je listino podpisal, in verodostojnosti odtisa pečata sodnega tolmača na listini, se potrdilo o overitvi glasi:
"Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije potrjuje verodostojnost podpisa (ime in priimek podpisnika), (stalnega) sodnega tolmača za (navedba jezika) jezik, in njegovega pečata. 
Taksa za overitev po tari. št. (tarifna številka) v znesku (znesek) EUR je plačana.".
(3) Ko ministrstvo za pravosodje opravlja potrditev verodostojnosti podpisa notarja ali notarskega pomočnika, ki je listino podpisal, in verodostojnosti odtisa pečata oziroma žiga notarja na listini, se potrdilo o overitvi glasi:
"Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije potrjuje verodostojnost podpisa (ime in priimek podpisnika) in uradnega pečata oziroma žiga notarja (navedba notarja). 
Taksa za overitev po tari. št. (tarifna številka) v znesku (znesek) EUR je plačana.".
(4) Potrdilo o overitvi se lahko napiše na izvirno listino ali na poseben list v obliki overitvenega žiga.
4. člen 
(overitev pri ministrstvu za zunanje zadeve) 
(1) Ko ministrstvo za zunanje zadeve ali diplomatsko predstavništvo ali konzulat Republike Slovenije v tujini opravlja potrditev verodostojnosti podpisa osebe, ki je listino podpisala, in verodostojnosti odtisa pečata ali žiga na listini, se potrdilo o overitvi na listini, namenjeni za uporabo v Republiki Sloveniji, glasi:
"Potrjuje se, da je (ime in priimek podpisnika) lastnoročno podpisal to listino. 
Istovetnost podpisnika je ugotovljena na podlagi deponiranega podpisa / osebnega dokumenta / drugo št. (številka verbalne note / osebnega dokumenta / drugega dokumenta) z dne (datum verbalne note / izdaje osebnega dokumenta / drugega dokumenta) v (kraj izdaje verbalne note / osebnega dokumenta / drugega dokumenta).
Številka (zaporedna številka overitve): 
Kraj in datum (kraj in datum overitve):". 
(2) Ko ministrstvo za zunanje zadeve opravlja potrditev verodostojnosti podpisa osebe, ki je listino podpisala, in verodostojnosti odtisa pečata ali žiga na listini, se potrdilo o overitvi na listini, namenjeni za uporabo v tujini, glasi:
"Videno in potrjeno na Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije 
Št. (številka overitve) 
Datum (datum overitve)". 
(3) Potrdilo o overitvi se lahko izda v obliki overitvenega žiga.
Končna določba 
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-278/2017
Ljubljana, dne 24. aprila 2018
EVA 2017-2030-0034
mag. Goran Klemenčič l.r.
Minister 
za pravosodje 
Soglašam! 
Karl Erjavec l.r.
Minister za zunanje zadeve 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti