Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

1547. Sklep o objavi sprememb in dopolnitev prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR), stran 4930.

  
Na podlagi 58. člena Zakona o prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 97/10 in 56/15) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o objavi sprememb in dopolnitev prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR) 
1. člen 
S tem sklepom se objavijo spremembe in dopolnitve prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (Uradni list SFRJ – MP, št. 59/72), ki so kot priloga sestavni del tega sklepa.
S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva Komisije (EU) 2018/217 z dne 31. januarja 2018 o spremembi Direktive 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem prevozu nevarnega blaga, s katero se oddelek I.1 prilagodi znanstvenemu in tehničnemu napredku (UL L št. 42 z dne 15. 2. 2018, str. 52).
2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-17/2018
Ljubljana, dne 10. maja 2018
EVA 2018-2430-0021
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost