Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2018 z dne 11. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2018 z dne 11. 5. 2018

Kazalo

1525. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije, stran 4891.

  
Na podlagi Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 37. seji dne 22. 3. 2018 sprejel
S K L E P 
o imenovanju občinske volilne komisije 
1. 
Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba imenuje občinsko volilno komisijo, ki jo sestavljajo:
1. Nataša Pavlin Rogelja, Cvetlična ul. 36, Šempeter pri Gorici – predsednica,
2. Andrej Čotar, Vrtojba, Vrtojba, Pod Lazami 28, Šempeter pri Gorici – namestnik predsednice,
3. David Birsa, Žnidarčičeva ulica 34, Šempeter pri Gorici – član,
4. Jana Valenčak, Stjenkova ulica 24, Šempeter pri Gorici – namestnica člana,
5. Silvo Kokot, Podmark 17, Šempeter pri Gorici – član,
6. Abel Lestan, Cesta goriške fronte 68, Šempeter pri Gorici – namestnik člana,
7. Nataša Brisko, Vrtojba, Krožna cesta 4, Šempeter pri Gorici – članica.
2. 
Občinska volilna komisija je imenovana za mandatno obdobje štirih let.
3. 
Sedež občinske volilne komisije je na sedežu Občine Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, Šempeter pri Gorici.
4. 
Sklep začne veljati takoj.
Št. 01101-6/2018-20
Šempeter pri Gorici, dne 23. marca 2018
 
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.