Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2018 z dne 11. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2018 z dne 11. 5. 2018

Kazalo

1512. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k. o. 1228 – Sopote, stran 4854.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 odl. US, 120/06 odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-2, 20/11 – odl. US, 57/12) in na podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10, 17/16) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 22. redni seji dne 19. 4. 2018 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k. o. 1228 – Sopote 
1. 
S tem sklepom se ukine družbena lastnina v splošni rabi na nepremičnini, parc. št. 1222/4, površine 47 m2, k. o. 1228 – Sopote. Za navedeno parcelo se vpiše lastninska pravica za Občino Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, matična številka 5883997 000.
2. 
Pristojno Okrajno sodišče na predlog Občine Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Podčetrtek na zemljišču, ki je navedeno v 1. točki tega sklepa.
Po vpisu lastninske pravice v korist in na ime Občina Podčetrtek, bo za navedeno nepremičnino sklenjen pravni posel po postopku in na način, ki ga določajo predpisi.
3. 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0164/2018
Podčetrtek, dne 20. aprila 2018
 
Župan 
Občine Podčetrtek 
Peter Misja l.r.

AAA Zlata odličnost