Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2018 z dne 11. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2018 z dne 11. 5. 2018

Kazalo

1491. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice – UPB1, stran 4837.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1), 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17) sta Občinski svet Občine Jesenice na 26. redni seji dne 12. 4. 2018 in Občinski svet Občine Kranjska Gora na 22. redni seji dne 28. 3. 2018 sprejela
O D L O K 
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice – UPB1 
1. člen 
Prvi odstavek 29. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice (Uradni list RS, št. 29/11, 26/14, 51/14 in 50/16 – v nadaljevanju Odlok) se spremeni tako, da se glasi:
»Presežek prihodkov nad odhodki javni zavod uporablja za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti ter investicijsko vzdrževanje in nakup opreme. O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja svet zavoda v soglasju z občinama ustanoviteljicama (vsaka za svoj delež sofinanciranja). O načinu kritja izgube, ki je ni moč pokriti iz razpoložljivih sredstev javnega zavoda, odločata občini ustanoviteljici na predlog direktorja (vsaka za svoj delež financiranja).«
2. člen 
Vsi ostali členi Odloka ostanejo nespremenjeni v veljavi.
3. člen 
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2018
Jesenice, dne 19. aprila 2018
Župan 
Občine Jesenice 
Tomaž Tom Mencinger l.r.
Št. 007-4/2009-8
Kranjska Gora, dne 19. aprila 2018
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti