Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2018 z dne 11. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2018 z dne 11. 5. 2018

Kazalo

1468. Valorizacijski količniki za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno osebo, izplačane za leto 2017, stran 4792.

  
Na podlagi četrtega odstavka 35. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17) objavlja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v soglasju z ministrico za finance
V A L O R I Z A C I J S K E   K O L I Č N I K E 
za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno osebo, izplačane za leto 2017 
Osnove iz prejšnjih let zavarovanja se pri določitvi pokojninske osnove za odmero pokojnin, uveljavljenih v letu 2018, predhodno preračunajo, da ustrezajo ravni povprečne plače, izplačane za leto 2017 tako, da se preračuna povprečna mesečna osnova iz leta:
1965
s količnikom
4085304,250
1966
s količnikom
3088767,655
1967
s količnikom
2796862,141
1968
s količnikom
2552802,957
1969
s količnikom
2217024,868
1970
s količnikom
1849669,003
1971
s količnikom
1549083,718
1972
s količnikom
1315320,180
1973
s količnikom
1135718,228
1974
s količnikom
904136,607
1975
s količnikom
722847,074
1976
s količnikom
625650,086
1977
s količnikom
525422,078
1978
s količnikom
431161,197
1979
s količnikom
344264,108
1980
s količnikom
290309,632
1981
s količnikom
223179,985
1982
s količnikom
177176,787
1983
s količnikom
139391,234
1984
s količnikom
91677,276
1985
s količnikom
46303,137
1986
s količnikom
20783,477
1987
s količnikom
9389,495
1988
s količnikom
3537,163
1989
s količnikom
215,599
1990
s količnikom
44,991
1991
s količnikom
24,543
1992
s količnikom
8,261
1993
s količnikom
5,509
1994
s količnikom
4,294
1995
s količnikom
3,612
1996
s količnikom
3,134
1997
s količnikom
2,805
1998
s količnikom
2,560
1999
s količnikom
2,336
2000
s količnikom
2,111
2001
s količnikom
1,886
2002
s količnikom
1,719
2003
s količnikom
1,598
2004
s količnikom
1,512
2005
s količnikom
1,443
2006
s količnikom
1,373
2007
s količnikom
1,273
2008
s količnikom
1,180
2009
s količnikom
1,142
2010
s količnikom
1,099
2011
s količnikom
1,076
2012
s količnikom
1,071
2013
s količnikom
1,065
2014
s količnikom
1,056
2015
s količnikom
1,048
2016
s količnikom
1,031
2017
s količnikom
1,000
Št. 007-24/2018
Ljubljana, dne 13. aprila 2018
EVA 2018-2611-0044
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 
 
Soglašam! 
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica 
za finance 

AAA Zlata odličnost