Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2018 z dne 11. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2018 z dne 11. 5. 2018

Kazalo

1464. Pravilnik o spremembah Pravilnika o transfuzijskih preiskavah in postopkih ob transfuziji, stran 4791.

  
Na podlagi drugega odstavka 15. člena Zakona o preskrbi s krvjo (Uradni list RS, št. 104/06) ministrica za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o transfuzijskih preiskavah in postopkih ob transfuziji 
1. člen 
V Pravilniku o transfuzijskih preiskavah in postopkih ob transfuziji (Uradni list RS, št. 9/07) se prvi odstavek 8. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Osnovne imunohematološke preiskave med nosečnostjo in po porodu so: določitev KS sistema ABO, RhD (vključno z določitvijo variant RhD), Kell in ICT. Pri tem se:
– določi KS in opravi preiskava ICT vsaki nosečnici (RhD-negativni in RhD-pozitivni) do 12. tedna nosečnosti;
– RhD negativni nosečnici določi plodov genotip RhD v 25. do 26. tednu nosečnosti. Če je plod RhD pozitiven, se opravi preiskava ICT in, če protitelesa anti-D niso prisotna ali so posledica preventivne aplikacije imunoglobulina anti-D, se nosečnici injicira preventivni odmerek imunoglobulina anti-D do 30. tedna nosečnosti;
– po porodu vsaki RhD negativni otročnici, pri kateri je bilo med nosečnostjo z genotipizacijo RhD ploda ugotovljeno, da nosi RhD pozitiven plod, ponovi preiskava ICT, novorojenčku pa se določita KS sistema ABO, RhD, Kell in opravi preiskava DCT. Če je novorojenček RhD-pozitiven in otročnica nima prisotnih protitetles anti-D, se otročnici injicira preventivni odmerek imunoglobulina anti-D;
– po porodu vsaki RhD negativni otročnici, ki je rodila RhD-pozitivnega otroka, določi obseg fetomaternalne krvavitve (v nadaljnjem besedilu: FMK) in se ji po potrebi injicira dodatna količina imunoglobulina anti-D.«.
Tretja alineja drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»– Priporoča se tudi določitev plodovega genotipa iz venske krvi nosečnice oziroma iz amnijske tekočine.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Preiskave iz druge in tretje alineje spremenjenega prvega odstavka in spremenjene tretje alineje drugega odstavka 8. člena pravilnika se začnejo opravljati najpozneje v dveh letih od uveljavitve tega pravilnika.
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-123/2017/16
Ljubljana, dne 4. maja 2018
EVA 2017-2711-0077
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost