Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2018 z dne 26. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2018 z dne 26. 4. 2018

Kazalo

1362. Uredba o spremembah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, stran 4496.

  
Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju 
1. člen 
V Uredbi o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17 in 4/18) se v prilogi II pri delovnem mestu s šifro B017345, pri tipu osebe javnega prava center za socialno delo (CSD), najnižji plačni razred »45« nadomesti z najnižjim plačnim razredom »50«, najvišji plačni razred »51« pa se nadomesti z najvišjim plačnim razredom »55«.
2. člen 
V prilogi IV se v točki 5. Dejavnost: SOCIALA pri tipu osebe javnega prava center za socialno delo preglednici spremenita tako, da se glasita:
»
Direktor centra za socialno delo (CSD)
Kriteriji
Vrednosti kriterijev
1. Število zaposlenih iz letnega poročila
do 50 %
*
do vključno 40
20 %
*
od 41 do vključno 60
25 %
*
od 61 do vključno 80
30 %
*
od 81 do vključno 100
35 %
*
od 101 do vključno 120
40 %
*
od 121 do vključno 180
45 %
*
nad vključno 181
50 %
2. Število prebivalcev
do 45 %
*
do vključno 45.000
15 %
*
od 45.001 do vključno 95.000
20 %
*
od 95.001 do vključno 145.000
25 %
*
od 145.001 do vključno 195.000
30 %
*
od 195.001 do vključno 245.000
35 %
*
od 245.001 do vključno 295.000
40 %
*
nad vključno 295.001
45 %
3. Število enot
do 5 %
*
do vključno 3
4 %
*
nad vključno 4
5 %
100 %
Direktor centra za socialno delo (CSD)
SKUPNA VREDNOST 
KRITERIJEV
PLAČNI RAZRED 
(RAZPON 50–55)
od
do
0 %
40 %
50
41 %
50 %
51
51 %
60 %
52
61 %
70 %
53
71 %
85 %
54
86 %
100 %
55
«. 
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Pomočniki direktorjev iz petega odstavka 17. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/17), ki bi bili na podlagi spremenjene priloge IV uredbe uvrščeni v nižji plačni razred od plačnega razreda, v katerega so uvrščeni kot direktorji centrov za socialno delo na podlagi dosedanjih predpisov, za preostali čas trajanja mandata ohranijo obstoječi plačni razred.
4. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem vpisa spojitve centrov za socialno delo v nove centre za socialno delo v sodni register.
Št. 00714-9/2018
Ljubljana, dne 26. aprila 2018
EVA 2018-3130-0003
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti