Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2018 z dne 26. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2018 z dne 26. 4. 2018

Kazalo

1306. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice, stran 4335.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1) in 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na redni 26. seji dne 12. 4. 2018 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice (Uradni list RS, št. 44/09, 92/11, 34/12, 73/12 in 49/16 – v nadaljevanju Odlok) se spremeni 38. člen tako, da se glasi:
»38. člen
(1) Presežek prihodkov nad odhodki javni zavod uporablja za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti ter investicijsko vzdrževanje in nakup opreme. O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja svet zavoda v soglasju z občino ustanoviteljico. O načinu kritja izgube, ki je ni moč pokriti iz razpoložljivih sredstev javnega zavoda, odloča občina ustanoviteljica na predlog direktorja.
(2) Izjemoma, če tako določa zakon, je mogoče presežek prihodkov nad odhodki uporabiti tudi v druge namene. O takšnem načinu razpolaganja s presežkom odloča svet javnega zavoda na predlog direktorja in v soglasju z ustanoviteljem.«
2. člen 
Vsi ostali členi Odloka ostanejo nespremenjeni v veljavi.
3. člen 
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-15/2018
Jesenice, dne 16. aprila 2018
Župan 
Občine Jesenice 
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti