Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2018 z dne 26. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2018 z dne 26. 4. 2018

Kazalo

1302. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice – UPB1, stran 4334.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1) in 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na 26. redni seji dne 12. 4. 2018 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice – UPB1
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice – UPB1 (Uradni list RS, št. 26/11 in 30/11 – v nadaljevanju Odlok) se za 11.a členom doda nov 11.b člen z naslednjo vsebino:
»11.b člen 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki javni vzgojno-izobraževalni zavod uporablja za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti ter investicijsko vzdrževanje in nakup opreme. O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog ravnatelja svet šole v soglasju z občino ustanoviteljico. O načinu kritja izgube, ki je ni moč pokriti iz razpoložljivih sredstev javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda, odloča občina ustanoviteljica na predlog ravnatelja.
(2) Izjemoma, če tako določa zakon, je mogoče presežek prihodkov nad odhodki uporabiti tudi v druge namene. O takšnem načinu razpolaganja s presežkom odloča svet šole na predlog ravnatelja in v soglasju z ustanoviteljem.«
2. člen 
Vsi ostali členi Odloka ostanejo nespremenjeni v veljavi.
3. člen 
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2018
Jesenice, dne 16. aprila 2018
Župan 
Občine Jesenice 
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti