Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2018 z dne 26. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2018 z dne 26. 4. 2018

Kazalo

1299. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice, stran 4327.

  
Na podlagi 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 3. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti ZPPDej (Uradni list RS, št. 62/16) ter 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na 26. redni seji dne 12. 4. 2018 sprejel
O D L O K 
O spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice 
1. člen 
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 111/07, 18/09, 13/10, 8/11, 92/11, 41/14, 41/15) se v 4. členu 9. točka spremeni tako, da se glasi:
»pogrebna dejavnost, katera obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe,«.
2. člen 
V 5. členu odloka se v prvem odstavku doda 5. točka, ki se glasi:
»5. pokopališka dejavnost.«.
3. člen 
V 9. členu odloka se v prvem odstavku (pri izvajanju nalog javnega podjetja) 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. pogrebna dejavnost katera obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe in pokopališka dejavnost.«
4. člen 
V 12. členu odloka se v prvem odstavku črta besedilo », ki ga imenuje in razrešuje občinski svet«.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2018
Jesenice, dne 12. aprila 2018
Župan 
Občine Jesenice 
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost