Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

1056. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vsebini obrazca zahteve za uveljavitev pravic v primeru insolventnosti delodajalca, stran 3655.

  
Na podlagi 14. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 39/16) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja naslednji
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o vsebini obrazca zahteve za uveljavitev pravic v primeru insolventnosti delodajalca 
1. člen 
V Pravilniku o vsebini obrazca zahteve za uveljavitev pravic v primeru insolventnosti delodajalca (Uradni list RS, št. 7/07, 23/07 – popr. in 28/14) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V skladu z zakonom, ki ureja javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad (v nadaljnjem besedilu: zakon) vloži upravičenec zahtevo Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: sklad) preko pristojne območne službe Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod) po sedežu delodajalca oziroma pristojne za delavca v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, če ima delodajalec sedež v eni od držav članic Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora.«.
2. člen 
V prvem odstavku 3. člena se besedilo »JS-007-Z« nadomesti z besedilom »JS-009-Z«.
V četrtem odstavku se besedilo »JS-008-P« nadomesti z besedilom »JS-010-P«.
3. člen 
Priloga I in priloga II se nadomestita z novo prilogo I in prilogo II, ki sta v prilogi tega pravilnika.
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-3/2018
Ljubljana, dne 5. aprila 2018
EVA 2018-2611-0008
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost