Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2018 z dne 26. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2018 z dne 26. 2. 2018

Kazalo

528. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2018, stran 1877.

  
Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) objavlja Statistični urad Republike Slovenije
K O E F I C I E N T E  R A S T I  C E N 
v Republiki Sloveniji, januar 2018 
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu januarja 2018 v primerjavi z decembrom 2017 je bil 0,003.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu januarja 2018 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,018.
3. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin januarja 2018 v primerjavi z decembrom 2017 je bil –0,008.
4. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin januarja 2018 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,015.
Št. 9621-47/2018/5
Ljubljana, dne 21. februarja 2018
EVA 2018-1522-0005
Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica 
Statističnega urada 
Republike Slovenije