Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2018 z dne 26. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2018 z dne 26. 2. 2018

Kazalo

519. Pravilnik o merilih in metodologiji preverjanja izpolnjevanja osnovnih zahtev malih kurilnih naprav, stran 1868.

  
Na podlagi tretjega odstavka 14. člena Zakona o dimnikarskih storitvah (Uradni list RS, št. 68/16) izdaja ministrica za okolje in prostor
P R A V I L N I K 
o merilih in metodologiji preverjanja izpolnjevanja osnovnih zahtev malih kurilnih naprav 
1. člen 
Ta pravilnik ureja merila in metodologijo preverjanja izpolnjevanja osnovnih zahtev novovgrajenih in rekonstruiranih malih kurilnih naprav, dimovodnih in pripadajočih prezračevalnih naprav in njihovih delov, vgrajenih v stavbe ali njene dele, s čimer se zagotovi pogoje za neoporečno obratovanje naprav, ki se izvaja pri prvem pregledu v skladu s predpisom, ki ureja preglede, čiščenje in meritve na malih kurilnih napravah.
2. člen 
Merila, ki so navedena v pravilih stroke, so podlaga za preverjanje izpolnjevanja osnovnih zahtev malih kurilnih naprav. Z njihovim upoštevanjem je doseženo izpolnjevanje osnovnih zahtev malih kurilnih naprav in njihove vgradnje v skladu s pravili stroke, objavljenimi na spletni strani ministrstva, pristojnega za okolje.
3. člen 
(1) Metodologija preverjanja izpolnjevanja osnovnih zahtev malih kurilnih naprav vključuje:
– pregled stanja male kurilne naprave in pripadajočih naprav na stavbi (na primer izmere, popis tehničnih podatkov o napravah, pregled s kamero, analiza načina vgradnje s tehničnimi postopki, popis podatkov o uporabniku),
– pregled tehničnih lastnosti prostora, v katerem je naprava vgrajena,
– pridobitev relevantne dokumentacije o vgrajeni mali kurilni napravi, njenih sestavnih delih ter ostalih pripadajočih napravah, iz katere izhajajo tehnične lastnosti oziroma tehnični podatki o napravah in sestavnih delih, kot so: izjava o lastnostih, izjava o skladnosti, certifikat, projektna dokumentacija (kot so projekt za izvedbo ali projekt izvedenih del), načrt stavbe, izjave izvajalcev del o pravilni vgradnji, navodila za vgradnjo ali druga relevantna dokazila o napravah,
– ugotavljanje skladnosti med stanjem vgrajenih naprav na stavbi, dokumentacijo iz prejšnje alineje in pravili stroke,
– uvrščanje ugotovljenih pomanjkljivosti v seznam skupin pomanjkljivosti iz priloge predpisa, ki ureja preglede, čiščenje in meritve na malih kurilnih napravah in določitev pristojnosti inšpekcij za posamezno pomanjkljivost ter
– izdajanje ali pošiljanje zapisnika o prvem pregledu.
(2) Dimnikar glede na vrsto naprav, ki jih pregleduje, upošteva tudi vse ostale naprave ali dele stavb, ki so povezane s predmetnimi napravami ali vplivajo na varnost obratovanja male kurilne naprave.
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-444/2017
Ljubljana, dne 19. februarja 2018
EVA 2017-2550-0090
Irena Majcen l.r.
Ministrica 
za okolje in prostor 

AAA Zlata odličnost