Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2018 z dne 26. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2018 z dne 26. 2. 2018

Kazalo

516. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami, stran 1864.

  
Na podlagi 98.c člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 95/15) in 90. člena Zakona o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07 in 58/08 – ZSPJS-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami 
1. člen 
V Uredbi o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami (Uradni list RS, št. 67/08, 98/10, 41/12, 41/13, 47/13, 96/14, 98/15 in 25/17), se v 7. členu za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Dodatki iz tega člena, določeni v nominalni višini, se usklajujejo v enakem odstotku, kot se usklajujejo vrednosti stopenj nominalnih osnov za delo v tujini iz prejšnjega člena.«.
2. člen 
V prvem odstavku 8. člena se:
– v napovednem stavku 1. točke znesek »500 eurov« nadomesti z zneskom »507,03 eura«,
– v napovednem stavku 2. točke znesek »600 eurov« nadomesti z zneskom »608,44 eura«,
– v napovednem stavku 3. točke znesek »1.000 eurov« nadomesti z zneskom »1.014,06 eura« in
– v napovednem stavku 4. točke znesek »1.200 eurov« nadomesti z zneskom »1.216,88 eura«.
3. člen 
V prvem odstavku 9. člena se:
– v napovednem stavku 1. točke znesek »500 eurov« nadomesti z zneskom »507,03 eura«,
– v napovednem stavku 2. točke znesek »750 eurov« nadomesti z zneskom »760,54 eura«,
– v napovednem stavku 3. točke znesek »1.000 eurov« nadomesti z zneskom »1.014,06 eura« in
– v napovednem stavku 4. točke znesek »1.500 eurov« nadomesti z zneskom »1.521,09 eura«.
4. člen 
V prvem odstavku 10. člena se v napovednem stavku znesek »300 eurov« nadomesti z zneskom »304,21 eura«.
V drugem odstavku se v napovednem stavku znesek »300 eurov« nadomesti z zneskom »304,21 eura«.
5. člen 
V prvem odstavku 11. člena se:
– v prvi alineji znesek »500 eurov« nadomesti z zneskom »507,03 eura« in
– v drugi alineji znesek »300 eurov« nadomesti z zneskom »304,21 eura«.
6. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00718-2/2018
Ljubljana, dne 22. februarja 2018
EVA 2017-1911-0012
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik