Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018

Kazalo

513. Pravilnik o določitvi cen storitev javne službe kmetijskega svetovanja, ki so za uporabnike plačljive, stran 1842.

  
Na podlagi drugega odstavka 117. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o določitvi cen storitev javne službe kmetijskega svetovanja, ki so za uporabnike plačljive 
1. člen
Ta pravilnik določa cene storitev, ki jih kot naloge javne službe kmetijskega svetovanja (v nadaljnjem besedilu: JSKS) opravlja Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije s kmetijsko gozdarskimi zavodi, katerih ustanoviteljica je (v nadaljnjem besedilu: izvajalec JSKS), v skladu s predpisom, ki ureja način in obveznosti izvajanja javne službe kmetijskega svetovanja, in so za uporabnike JSKS plačljive.
2. člen 
Izvajalec JSKS uporabnikom JSKS zaračunava storitve v višini, kot je navedena v 3., 4. in 5. členu tega pravilnika ter Preglednici cen storitev JSKS, ki jih opravljajo pravne osebe, ki so izvajalci JSKS, iz priloge, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen 
Strošek storitve izvajalca JSKS, ki se upošteva v tem pravilniku in ga plača uporabnik JSKS, izhaja iz cene storitve JSKS in je 25,74 eura na uro brez davka na dodano vrednost oziroma 31,40 eura na uro z davkom na dodano vrednost, razen za storitev ocenjevanja kmetijskih proizvodov v okviru strokovno pospeševalnih in promocijskih dogodkov ter prireditev, ki jih organizira izvajalec JSKS, kjer strošek vključuje plačilo za delo strokovnjakov v ocenjevalnih komisijah, stroške potrošnega materiala in tehničnih storitev, ki so potrebni pri ocenjevanju proizvodov.
4. člen
(1) Elektronsko izpolnjevanje in elektronska vložitev zbirne vloge se izvaja v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, in je za uporabnika JSKS plačljivo. Uporabnik te storitve je vlagatelj zbirne vloge (v nadaljnjem besedilu: ZV).
(2) Elektronsko izpolnjevanje in elektronska vložitev ZV se obračuna glede na porabljen čas svetovalca JSKS, in sicer 12,87 eura brez vključenega davka na dodano vrednost oziroma 15,70 eura z vključenim davkom na dodano vrednost na vsakih začetih 30 minut vnosa.
5. člen 
Priprava analiz in mnenj JSKS na podlagi predpisov, ki urejajo ohranjanje narave, kmetijska zemljišča, zasaditev vinske trte, opravljanje kmetijske dejavnosti v narodnem parku in trajno varovana kmetijska zemljišča, je za uporabnike JSKS v celoti plačljiva, obračuna se po ceni iz 3. člena tega pravilnika glede na porabljen čas v urah.
6. člen 
Ocenjevanja kmetijskih proizvodov, ki so podlaga za ocene in podelitev nagrad in priznanj na »Dobrotah slovenskih kmetij«, so za uporabnike storitev JSKS, ki na ocenjevanje posredujejo vzorce svojih proizvodov, plačljiva v skladu s ceno, ki je določena v prilogi tega pravilnika.
7. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-61/2018
Ljubljana, dne 23. februarja 2018
EVA 2018-2330-0048
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti