Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018

Kazalo

496. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica, stran 1784.

  
Na podlagi Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) ter 18. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB in 17/17) je Občinski svet Občine Sevnica na 28. redni seji dne 14. 2. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica 
1. člen 
(1) V Pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 23/15), se za tretjim odstavkom 11. člena doda novi odstavek, ki se glasi:
»(4) Upravičenci do državne pomoči po tem pravilniku za ukrep Finančne vzpodbude za lokalne turistične ponudnike so registrirani sobodajalci, mikro, majhna in srednja enotna podjetja ali pa poslujejo kot samostojni podjetniki.«
(2) Dosedanji četrti, peti, šesti, sedmi in osmi postanejo peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek.
2. člen 
Na koncu 12. člena se briše »pika« in doda naslednje besedilo: »ter finančne vzpodbude za lokalne turistične ponudnike.«
3. člen 
14. člen se spremeni, tako da se glasi:
»(1) Namen pomoči je povečanje števila in ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjšanje brezposelnosti mladih, ki iščejo prvo zaposlitev ter zaposlovanje starejših po 50. letu, predvsem invalidov.
(2) Do sredstev je podjetje upravičeno v primeru zaposlitve registriranega brezposelnega iskalca prve zaposlitve srednje strokovne, višje, visoke ali univerzitetne izobrazbe, ki ima stalno prebivališče na območju občine in v primeru zaposlitve starejše osebe po 50. letu, ki ima stalno prebivališče na območju občine in v zadnjih 12 mesecih ni bila zaposlena pri tem delodajalcu, ki zanjo sedaj uveljavlja subvencijo. Sofinancirana zaposlitev mora trajati najmanj 12 mesecev. Podrobnejši pogoji se določijo v javnem razpisu.
(3) Intenzivnost pomoči je v višini do 50 % upravičenih stroškov.
(4) Upravičeni stroški so: stroški za zaposlitev registrirano brezposelnega iskalca prve zaposlitve srednje strokovne, višje, visoke ali univerzitetne izobrazbe ter stroški zaposlitve starejše osebe po 50. letu, v višini do 10 minimalnih mesečnih bruto plač v višini do 50 % upravičenih stroškov.«
4. člen 
Za 17. členom se doda novi člen, ki se glasi:
»III. 6. Finančne vzpodbude za lokalne turistične ponudnike 
17.a člen 
(1) Namen ukrepa je spodbuditi ponudnike, da vstopijo v Zeleno shemo slovenskega turizma in pridobijo mednarodni uveljavljen in s strani SLOVENIA GREEN verificiran okoljski znak.
(2) Podrobnejši pogoji se določijo v javnem razpisu.
(3) Intenzivnost pomoči je v višini do 100  % upravičenih stroškov, DDV ni upravičen strošek.
(4) Upravičeni stroški so stroški namenjeni izobraževanju ponudnikov za vključitev v sheme kakovosti.«
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2018
Sevnica, dne 15. februarja 2018
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti