Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018

Kazalo

495. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica, stran 1784.

  
Na podlagi 57. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 8. in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB in 17/17) je Občinski svet Občine Sevnica na 28. redni seji dne 14. 2. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica 
1. člen 
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica (Uradni list RS, št. 70/94, 46/03, 35/06, 1/16, 17/16, 9/17, 17/17, 59/17 in 69/17) (v nadaljevanju: odlok).
2. člen 
Na koncu besedila 12. člena odloka se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Dovoljena je novogradnja regalnih skladišč na delu zemljišča s parc. št. 301/2, k.o. Sevnica. Konstrukcija skladišč je montažna, kovinske izvedbe, prekrita s pločevino sive barve in višine do 7,00 m. Streha je enokapnica naklona do 7 stopinj. Okvirne tlorisne dimenzije pokritih regalnih skladišč so 21,50 m x 2,50 m. Ob ograji lokalne zbirne ceste se postavi nepokrito regalno skladišče okvirnih dimenzij 40,00 m x 2,50 m. Število regalnih skladišč ni določeno. Pri postavitvi oziroma določitvi števila le teh se upošteva faktor zazidanosti, ki znaša Fz=0,8.«.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0006/2017
Sevnica, dne 15. februarja 2018
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti