Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018

Kazalo

486. Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, stran 1744.

  
Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17), 3. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja župan Mestne občine Ljubljana
P R A V I L N I K 
o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov 
1. člen 
Ta pravilnik določa uvrstitve delovnih mest direktorjev in ravnateljev, katerih ustanovitelj in pretežni financer je Mestna občina Ljubljana, v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, določenih v prilogi III Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17; v nadaljnjem besedilu: uredba).
2. člen 
Uvrstitve iz prejšnjega člena so izvedene na podlagi kriterijev in metodologije, ki jih določa uredba.
Uvrstitve v plačne razrede se izvedejo za vsako delovno mesto direktorja in ravnatelja znotraj posameznega tipa oseb javnega prava.
K plačnemu razredu za določitev osnovne plače ravnatelja in direktorja, ki ga na podlagi kriterijev in metodologije uvrsti župan, je pristojni minister izdal soglasje.
Uvrstitve delovnih mest direktorjev in ravnateljev po posameznih tipih oseb javnega prava so določene v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 11/06, 11/06, 28/06, 65/06, 87/06, 84/08, 91/09, 100/09,4/10, 29/10, 73/10, 14/11, 34/11, 58/11, 103/11 in 61/14), ki pa se uporablja do začetka uporabe tega pravilnika.
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2018.
Št. 100-178/2018-39
Ljubljana, dne 20. februarja 2018
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.