Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018

Kazalo

480. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2018, stran 1711.

  
Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 17. in 60. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) je Občinski svet Občine Kamnik na 23. seji dne 14. 2. 2018 sprejel
O D L O K 
o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2018 
1. člen 
Iz sredstev proračunske rezerve se zagotovijo sredstva do skupne višine 150.000 € za sanacijo plazovitih in poplavnih območij v Občini Kamnik.
2. člen 
Sredstva iz 1. člena tega odloka se namenijo za:
1. Sanacija podora skal v Podstudencu do 100.000 €.
2. Ureditev vodotoka Oševek do 50.000 €.
3. člen 
Dejanska poraba se posebej specificira v okviru zaključnega računa proračuna Občine Kamnik za leto 2018.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0010/2017-3/11
Kamnik, dne 14. februarja 2018
Župan 
Občine Kamnik 
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost