Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018

Kazalo

468. Sklep o značilnostih osnovnega plačilnega računa in načinu izračuna višine primernega nadomestila za zagotavljanje osnovnega plačilnega računa, stran 1698.

  
Na podlagi drugega in tretjega odstavka 183. člena Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18 in 9/18 – popr.; v nadaljevanju: ZPlaSSIED) in v skladu s prvim odstavkom 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o značilnostih osnovnega plačilnega računa in načinu izračuna višine primernega nadomestila za zagotavljanje osnovnega plačilnega računa 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet urejanja) 
(1) Ta sklep ureja:
1. značilnosti osnovnega plačilnega računa,
2. način izračuna višine primernega nadomestila za zagotavljanje osnovnega plačilnega računa.
(2) S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2014/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o primerljivosti nadomestil, povezanih s plačilnimi računi, zamenjavi plačilnih računov in dostopu do osnovnih plačilnih računov (UL L št. 257 z dne 28. 8. 2014, str. 214).
2. člen 
(sklicevanje in pojmi) 
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v ZPlaSSIED.
2. ZNAČILNOSTI OSNOVNEGA PLAČILNEGA RAČUNA 
3. člen 
(1) Banka v okviru zagotavljanja osnovnega plačilnega računa mesečno ponudi skupno osem storitev iz 4. in 6. točke prvega odstavka 182. člena ZPlaSSIED za primerno nadomestilo iz 4. člena tega sklepa, pri čemer se v navedeni obseg plačil ne štejejo plačila, izvršena zaradi uporabe drugih storitev potrošnika pri isti banki.
(2) Banka v okviru zagotavljanja osnovnega plačilnega računa ponudi varnostne mehanizme ter ostale storitve in naprave, ki so potrebne za izvrševanje storitev iz prvega odstavka 182. člena ZPlaSSIED, za primerno nadomestilo iz 4. člena tega sklepa.
3. PRIMERNO NADOMESTILO IN DODATNA NADOMESTILA ZA ZAGOTAVLJANJE STORITEV V OKVIRU OSNOVNEGA PLAČILNEGA RAČUNA 
4. člen 
(višina primernega nadomestila) 
(1) Banka lahko za zagotavljanje storitev iz prvega odstavka 182. člena ZPlaSSIED v okviru osnovnega plačilnega računa potrošniku zaračuna največ nadomestila, ki mesečno skupaj ne presegajo 1,60 % osnovnega zneska minimalnega dohodka kot ga določa zakon, ki ureja socialnovarstvene prejemke (v nadaljnjem besedilu: primerno nadomestilo). Banka uskladi primerno nadomestilo z osnovnim zneskom minimalnega dohodka v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je bil objavljen spremenjen znesek minimalnega dohodka, če je ta nižji od predhodnega.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko banka za zagotavljanje storitev iz prvega odstavka 182. člena ZPlaSSIED v okviru osnovnega plačilnega računa potrošniku, ki je upravičenec do denarne socialne pomoči in/ali varstvenega dodatka, zaračuna največ nadomestila, ki mesečno skupaj ne presegajo 0,80 % osnovnega zneska minimalnega dohodka kot ga določa zakon, ki ureja socialnovarstvene prejemke.
(3) Banka Slovenije do konca februarja vsakega leta preveri, ali je zaradi spremembe katerega od kriterijev iz drugega odstavka 183. člena ZPlaSSIED ali vpliva ureditve osnovnega plačilnega računa na finančno vključenost potrebna sprememba načina izračuna višine primernega nadomestila iz prvega in drugega odstavka tega člena.
(4) Banka za prenos denarnih sredstev s kreditno kartico, če jo izda uporabniku osnovnega plačilnega računa v skladu s petim odstavkom 182. člena ZPlaSSIED, ne sme zaračunavati dodatnih nadomestil k primernemu nadomestilu iz prvega in drugega odstavka tega člena.
5. člen 
(zaračunavanje dodatnih nadomestil) 
(1) Če število opravljenih transakcij za storitve iz 4. in 6. točke prvega odstavka 182. člena ZPlaSSIED na mesečni ravni preseže število, določeno v prvem odstavku 3. člena tega sklepa, lahko banka za vsako nadaljnjo transakcijo zaračuna dodatno nadomestilo, ki pa ne sme biti višje od nadomestila, ki ga banka za zadevne storitve zaračunava v okviru vsakokratne cenovne politike.
(2) Za druge storitve, ki niso vključene v osnovni plačilni račun in so povezane z izdano kreditno kartico, lahko banka zaračuna dodatna nadomestila, ki pa ne smejo biti višja od nadomestil, ki jih banka za zadevne storitve zaračunava v okviru vsakokratne cenovne politike.
(3) Za ostale storitve, ki jih banka zagotavlja uporabniku osnovnega plačilnega računa in niso vključene vanj v skladu s prvim odstavkom 182. člena ZPlaSSIED in 3. členom tega sklepa, lahko banka zaračuna le nadomestila, ki niso višja od nadomestil, ki jih banka za zadevne storitve zaračunava v okviru vsakokratne cenovne politike.
6. člen 
(končna določba) 
Ta sklep začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 22. februarja 2018
Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti