Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018

Kazalo

404. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, stran 1337.

  
Na podlagi 6. člena Akta o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (Uradni list RS, št. 82/04, 56/08 in 11/11) je Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. na 17. redni seji dne 14. februarja 2018 soglasno sprejel naslednji
S K L E P 
Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. potrjuje predlog Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode družbe JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. za leto 2018.
1. Cena oskrbe s pitno vodo, ki vključuje:
– omrežnino, ki znaša
Zap. št.
Premer 
vodomera
Faktor 
omrežnine
Cena 
omrežnine 
v EUR/mesec
1
DN ≤ 20
1
2,6269
2
20 < DN < 40
3
7,8807
3
40 ≤ DN < 50
10
26,2690
4
50 ≤ DN < 65
15
39,4035
5
65 ≤ DN < 80
30
78,8070
6
80 ≤ DN < 100
50
131,3450
7
100 ≤ DN < 150
100
262,6900
8
150 ≤ DN
200
525,3800
– vodarino
– normirana poraba pitne vode, ki znaša 0,5261 EUR/m³
– prekomerna poraba pitne vode, ki znaša 0,7892 EUR/m³.
Cena oskrbe s pitno vodo iz 1. točke tega sklepa velja za Mestno občino Ljubljana, Občino Brezovica, Občino Dobrova - Polhov Gradec, Občino Dol pri Ljubljani in Občino Škofljica.
2. Cena odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je sestavljena iz:
2.1.odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin, ki vključuje:
– omrežnino, ki znaša
Zap. št.
Premer 
vodomera
Faktor 
omrežnine
Cena 
omrežnine 
v EUR/mesec
1
DN ≤ 20
1
1,4453
2
20 < DN < 40
3
4,3359
3
40 ≤ DN < 50
10
14,4530
4
50 ≤ DN < 65
15
21,6795
5
65 ≤ DN < 80
30
43,3590
6
80 ≤ DN < 100
50
72,2650
7
100 ≤ DN < 150
100
144,5300
8
150 ≤ DN
200
289,0600
– ceno storitve, ki znaša 0,1624 EUR/m³.
2.2.odvajanja padavinske odpadne vode s streh, ki vključuje:
– omrežnino, ki znaša
Zap. št.
Premer 
vodomera
Faktor 
omrežnine
Cena 
omrežnine 
v EUR/mesec
1
DN ≤ 20
1
0,4275
2
20 < DN < 40
3
1,2825
3
40 ≤ DN < 50
10
4,2750
4
50 ≤ DN < 65
15
6,4125
5
65 ≤ DN < 80
30
12,8250
6
80 ≤ DN < 100
50
21,3750
7
100 ≤ DN < 150
100
42,7500
8
150 ≤ DN
200
85,5000
– ceno storitve, ki znaša 0,0954 EUR/m³.
2.3. storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, ki vključujejo:
– omrežnino, ki znaša
Zap. št.
Premer 
vodomera
Faktor 
omrežnine
Cena 
omrežnine 
v EUR/mesec
1
DN ≤ 20
1
0,4859
2
20 < DN < 40
3
1,4577
3
40 ≤ DN < 50
10
4,8590
4
50 ≤ DN < 65
15
7,2885
5
65 ≤ DN < 80
30
14,5770
6
80 ≤ DN < 100
50
24,2950
7
100 ≤ DN < 150
100
48,5900
8
150 ≤ DN
200
97,1800
– ceno storitve, ki znaša 0,3498 EUR/m³.
2.4. čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin, ki vključuje:
– omrežnino, ki znaša
Zap. št.
Premer 
vodomera
Faktor 
omrežnine
Cena 
omrežnine 
v EUR/mesec
1
DN ≤ 20
1
1,8469
2
20 < DN < 40
3
5,5407
3
40 ≤ DN < 50
10
18,4690
4
50 ≤ DN < 65
15
27,7035
5
65 ≤ DN < 80
30
55,4070
6
80 ≤ DN < 100
50
92,3450
7
100 ≤ DN < 150
100
184,6900
8
150 ≤ DN
200
369,3800
– ceno storitve, ki znaša 0,2981 EUR/m³.
2.5. čiščenje padavinske odpadne vode s streh, ki vključuje:
– omrežnino, ki znaša
Zap. št.
Premer 
vodomera
Faktor 
omrežnine
Cena 
omrežnine 
v EUR/mesec
1
DN ≤ 20
1
0,1625
2
20 < DN < 40
3
0,4875
3
40 ≤ DN < 50
10
1,6250
4
50 ≤ DN < 65
15
2,4375
5
65 ≤ DN < 80
30
4,8750
6
80 ≤ DN < 100
50
8,1250
7
100 ≤ DN < 150
100
16,2500
8
150 ≤ DN
200
32,5000
– ceno storitve, ki znaša 0,0336 EUR/m³.
Cena odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode iz 2. točke tega sklepa velja za Mestno občino Ljubljana, Občino Brezovica, Občino Dobrova - Polhov Gradec, Občino Dol pri Ljubljani, Občino Škofljica, Občino Horjul in Občino Medvode.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., št. 3-SU/2017 z dne 6. 2. 2017 in na njegovi podlagi sprejeti ceniki.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma uradnem glasilu občine, uporabljati pa se začne s 1. 2. 2018.
Cenik storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja s potrjeno ceno oblikuje in objavi izvajalec javne službe na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način.
Št. 5-SU/2018
Ljubljana, dne 14. februarja 2018
Zoran Janković l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti