Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018

Kazalo

354. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o uporabi plovil na motorni pogon na reki Ljubljanici, stran 1200.

  
Na podlagi drugega odstavka 66. člena in drugega odstavka 107. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o uporabi plovil na motorni pogon na reki Ljubljanici 
1. člen 
V Uredbi o uporabi plovil na motorni pogon na reki Ljubljanici (Uradni list RS, št. 84/04, 104/04 – popr. in 44/07) se v drugem odstavku 1. člena beseda »Grubarjev« nadomesti z besedo »Gruberjev«.
2. člen 
V drugem odstavku 3. člena se besedilo »z gorvodnima koordinatama odseka y=5 462 295 in x=5 097 355 do zapornice na Ambroževem trgu z dolvodnima koordinatama odseka y=5 463 087 in x=5 100 793 ter po Grubarjevem prekopu« nadomesti z besedilom »z gorvodnima koordinatama odseka GK_Y = 462293 in GK_X = 97850 do Šempetrskega mostu pred zapornico na Ambroževem trgu z dolvodnima koordinatama GK_Y = 462943 in GK_X = 100817 ter do brvi pri akademijah pred zapornico na Gruberjevem prekopu z dolvodnima koordinatama GK_Y = 463044 in GK_X = 100147«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Plovbno območje in njegove geografske meje so podrobneje določeni na digitalnem podatkovnem sloju za raven merila 1:5000 v državnem koordinatnem sistemu. Podatki o plovbnem območju in njegovih geografskih mejah so del vodnega katastra v skladu s predpisom, ki ureja vodni kataster, in vključujejo zlasti:
– identifikacijsko številko plovbnega območja,
– ime plovbnega območja,
– identifikacijsko številko in ime občine, v kateri je,
– datum določitve plovbnega območja in
– opombe.«.
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-7/2018
Ljubljana, dne 15. februarja 2018
EVA 2017-2550-0081
Vlada Republike Slovenije 
Boris Koprivnikar l.r.
Podpredsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti