Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018

Kazalo

22. Odlok o dopolnitvah Odloka o razglasitvi Tobačne tovarne v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 99.

  
Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 30. seji 18. 12. 2017 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvah Odloka o razglasitvi Tobačne tovarne v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena 
1. člen 
V Odloku razglasitvi Tobačne tovarne v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 29/17) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Spomenik obsega parcele številka: *77/3, *608, 185/7, 185/13, 185/14, 185/15, 185/16, 185/17, 185/18, 185/58, 185/59, 185/60, 185/70, 185/75, 185/82, 185/89, 185/90, 185/91, 185/92, 185/94 – del, 188/1, 188/2, 188/3, 189/1, 189/2, 189/4, 189/5 in 190/1, vse katastrska občina 2679 – Gradišče II.«.
2. člen 
Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vplivno območje spomenika obsega parcele številka: 99/56, katastrska občina 1721 – Gradišče I, *77/4, 184/2, 185/61, 185/62, 185/63, 185/64, 185/65, 185/66, 185/67, 185/68, 185/69, 185/71, 185/74, 185/80, 185/83, 185/84, 185/85, 185/86, 185/87, 185/88, 185/93, 185/94 in 185/95, vse katastrska občina 2679 – Gradišče II.«.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 622-32/2016-18
Ljubljana, dne 18. decembra 2017
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.