Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2018 z dne 5. 1. 2018

Kazalo

18. Sklep o ukinitvi zaznambe javnega dobra, stran 89.

  
Na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1) je Občinski svet Občine Laško na 23. redni seji dne 20. 12. 2017 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi zaznambe javnega dobra 
1. člen 
Pri zemljiščih s parc. št. 979, k.o. 1029 Lahomšek, parc. št. 2079/13, k.o. 1033 Trobni dol in 980/1, k.o. 1038 Plazovje, je na podlagi sklepa Občine Laško, št. 35060-04/2008 z dne 30. 9. 2009, vknjižena zaznamba javnega dobra.
2. člen 
S tem sklepom se ukine zaznamba grajenega javnega dobra pri:
– parc. št. 979/1, ID znak 1029 979/1, k.o. 1029 Lahomšek,
– parc. št. 2079/13, ID znak 1033 2079/13, k.o. 1033 Trobni dol,
– parc. št. 980/1, ID znak 1038 980/1, k.o. 1038 Plazovje.
3. člen 
S tem sklepom se pri zemljiščih:
– parc. št. 1233/14, k.o. 1022 Rečica,
– parc. št. 1233/15, k.o. 1022 Rečica,
– parc. št. 1233/26, k.o. 1022 Rečica,
ukine status javnega dobra in postanejo last Občine Laško.
4. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353–03/2016
Laško, dne 20. decembra 2017
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek l.r.